منابع تصویری
گل پنج پر ابلق
تعداد بازديد: 3489
حجم تصوير : 536 KB
سايز تصوير : 1080 * 1918
تصویر زمینه دو گل پنج گلبرگ دورنگ سفید ارغوانی در زمینه سبز برگ های مضرس