منابع تصویری
سازه های ماهیگیر در دریاچه
تعداد بازديد: 700
حجم تصوير : 713 KB
سايز تصوير : 655 * 1002
آسمان پر ابر بر فراز سازه های ماهیگر در دریاچه سرسبز