منابع تصویری
سازه تخریب شده در دریاچه
تعداد بازديد: 279
حجم تصوير : 677 KB
سايز تصوير : 658 * 1002
سازه ماهیگیر خراب شده در غروب دریاچه زرد