سنگ و صخره
ساحل سنگی دریا
تعداد بازديد: 552
حجم تصوير : 615 KB
سايز تصوير : 600 * 900
ساحل سنگی دریا و کوه های سبز با آسمان ابری