نماهای داخلی
پله های صورتی
تعداد بازديد: 380
حجم تصوير : 756 KB
سايز تصوير : 600 * 900
پله ها و نرده ی رنگ شده صورتی در خانه قدیمی