منابع تصویری
از بین رفتن گل ها
تعداد بازديد: 444
حجم تصوير : 401 KB
سايز تصوير : 633 * 900
گل های زرد میان گلدان آبی در حال پرپر شدن