منابع تصویری
سنگ میان دریا
تعداد بازديد: 542
حجم تصوير : 411 KB
سايز تصوير : 631 * 950
قلوه سنگ بزرگ در دریای آرام