سنگ و صخره
نجوای دریا
تعداد بازديد: 259
حجم تصوير : 128 KB
سايز تصوير : 600 * 900
سنگ در دریای آرام و آسمان صاف