منابع تصویری
ظهر آفتابی
تعداد بازديد: 1169
حجم تصوير : 81 KB
سايز تصوير : 423 * 680
موج پاشیده در اثر برخورد با صخره در دریای آفتابی در ظهر