منابع تصویری
آوای صخره ها
تعداد بازديد: 679
حجم تصوير : 260 KB
سايز تصوير : 615 * 950
سروده ی صخره ها در غروب آسمان رنگی با مواجهه با موج های سهمگین دریا