زمستان
برف باقیمانده از زمستان
تعداد بازديد: 434
حجم تصوير : 748 KB
سايز تصوير : 610 * 950
برف های باقیمانده بیشه تلومن در پارک ملی یوسمیت در کالیفورنیا