سنگ و صخره
موج برخورد کرده به صخره
تعداد بازديد: 1813
حجم تصوير : 260 KB
سايز تصوير : 615 * 950
فروپاشی موج دریا برخورد کرده به صخره ی آفتاب خورده