منابع تصویری
موج برخورد کرده به صخره
تعداد بازديد: 3049
حجم تصوير : 260 KB
سايز تصوير : 615 * 950
فروپاشی موج دریا برخورد کرده به صخره ی آفتاب خورده