منابع تصویری
دریاچه سبز
تعداد بازديد: 308
حجم تصوير : 912 KB
سايز تصوير : 653 * 1000
بلم چوبی در دریاچه سبز شده از گیاهان آبی و کوه و ابرهای اطراف