سنگ و صخره
عالم طلایی
تعداد بازديد: 300
حجم تصوير : 532 KB
سايز تصوير : 531 * 800
پرنده ها و صخره های ساحلی در آسمان و دریای طلایی