منابع تصویری
استقامت سنگ و شاخه
تعداد بازديد: 423
حجم تصوير : 159 KB
سايز تصوير : 580 * 900
پایداری سنگ و شاخه در ساحل شنی برای طعمه ی موج های دریا نشدن