منابع تصویری
فضای شهری آلوده
تعداد بازديد: 355
حجم تصوير : 316 KB
سايز تصوير : 598 * 900
تصویر سیاه و سفید فضای شهر آپارتمانی بی کیفیت در مقایسه با فضای تمیز و آرامش بخش کلبه های آبی دریاچه