منابع تصویری
پیچک های قرمز خطی
تعداد بازديد: 2451
حجم تصوير : 440 KB
سايز تصوير : 484 * 800
پیچک های قرمز که به صورت خطی روی دیوار کشیده شده اند