طلوع و غروب
دریای رویایی
تعداد بازديد: 838
حجم تصوير : 635 KB
سايز تصوير : 644 * 1000
تابش اشعه آفتاب از میان ابرها در غروب دریای مواج با قایق و صخره های درونش