منابع تصویری
ساحل سرسبز دریاچه
تعداد بازديد: 646
حجم تصوير : 249 KB
سايز تصوير : 580 * 900
آسمان ابر دار و قایقی در دریاچه با زمین ساحلی سرسبز