منابع تصویری
روزنامه خبر ورزشی، چهارشنبه 13 آذر 1392
تعداد بازديد: 187
حجم تصوير : 451 KB
سايز تصوير : 1464 * 1024
کریم باقری: پرسپولیس با منم قهرمان نمیشود /بازیکنان بیکار و مستاجر و زیر بار قرض! /حسن زاده: تراکتور منتظر یک تنبیه جدی باشد /با کسی رفاقتی نداشتم که سمت نیمکت پرسپولیس بروم