منابع تصویری
شعله های آتش
تعداد بازديد: 2020
حجم تصوير : 4.91 MB
سايز تصوير : 6564 * 4278
آتَش یا تَش یا هیر انرژی گرمایی و نور است که هنگام واکنش شیمیایی آزاد می‌شود و حاصل سوختن یا احتراق یک شی می‌باشد. آتش دارای زبانه و گرما و روشناییست و بسته به ماده‌ای که مشتعل شده‌است، رنگ شعله‌ها و شدت یا اندازه زبانه‌های آن متفاوت است.