منابع تصویری
ساختمان های خالی در هلند
تعداد بازديد: 112
حجم تصوير : 42 KB
سايز تصوير : 238 * 387