عضویت در خبرنامه
سومین دوره نهج البلاغه تبیان
تاریخ شروع :
1393/8/20
تاریخ پایان :
1393/10/20
تعداد شرکت کنندگان:
39
تعداد ختم ها :
2
دومین دوره نهج البلاغه تبیان
تاریخ شروع :
1393/5/20
تاریخ پایان :
1393/8/20
تعداد شرکت کنندگان:
105
تعداد ختم ها :
2
نهج البلاغه خوانی به مناسبت 13 رجب
تاریخ شروع :
1393/2/20
تاریخ پایان :
1393/5/20
تعداد شرکت کنندگان:
255
تعداد ختم ها :
3