تابستان

 • زمستان

  زمستان

  زمستان چهارمين فصل و سردترين فصل سال است،ماههاي زمستان دي، بهمن و اسفند مي باشد معمولا و در بعضي نواحي درجه هوا به زير ? درجه سانتيگراد هم ميرسد، در روسيه حتي تا -?? هم ميرسد .
 • زمستان

  زمستان

  زمستان چهارمين فصل و سردترين فصل سال است،ماههاي زمستان دي، بهمن و اسفند مي باشد معمولا و در بعضي نواحي درجه هوا به زير ? درجه سانتيگراد هم ميرسد، در روسيه حتي تا -?? هم ميرسد .
 • زمستان

  زمستان

  زمستان چهارمين فصل و سردترين فصل سال است،ماههاي زمستان دي، بهمن و اسفند مي باشد معمولا و در بعضي نواحي درجه هوا به زير ? درجه سانتيگراد هم ميرسد، در روسيه حتي تا -?? هم ميرسد .
 • تابستان

  تابستان

  تابستان يکي از چهار فصل سال مي باشد . که بعد از بهار مي آيد . سه ماه تير و مرداد و شهريور ماه هاي فصل تابستان هستند که در اين ماه ها هوا گرمتر و روزها از همه وقت بلند تر است و اشعه خورشيد بعمود نزديکتر و در نتيجه هوا گرم تر است
 • تابستان

  تابستان

  تابستان يکي از چهار فصل سال مي باشد . که بعد از بهار مي آيد . سه ماه تير و مرداد و شهريور ماه هاي فصل تابستان هستند که در اين ماه ها هوا گرمتر و روزها از همه وقت بلند تر است و اشعه خورشيد بعمود نزديکتر و در نتيجه هوا گرم تر است
 • تابستان

  تابستان

  تابستان يکي از چهار فصل سال مي باشد . که بعد از بهار مي آيد . سه ماه تير و مرداد و شهريور ماه هاي فصل تابستان هستند که در اين ماه ها هوا گرمتر و روزها از همه وقت بلند تر است و اشعه خورشيد بعمود نزديکتر و در نتيجه هوا گرم تر است
 • تابستان

  تابستان

  تابستان يکي از چهار فصل سال مي باشد . که بعد از بهار مي آيد . سه ماه تير و مرداد و شهريور ماه هاي فصل تابستان هستند که در اين ماه ها هوا گرمتر و روزها از همه وقت بلند تر است و اشعه خورشيد بعمود نزديکتر و در نتيجه هوا گرم تر است
 • تابستان

  تابستان

  تابستان يکي از چهار فصل سال مي باشد . که بعد از بهار مي آيد . سه ماه تير و مرداد و شهريور ماه هاي فصل تابستان هستند که در اين ماه ها هوا گرمتر و روزها از همه وقت بلند تر است و اشعه خورشيد بعمود نزديکتر و در نتيجه هوا گرم تر است
 • تابستان

  تابستان

  تابستان يکي از چهار فصل سال مي باشد . که بعد از بهار مي آيد . سه ماه تير و مرداد و شهريور ماه هاي فصل تابستان هستند که در اين ماه ها هوا گرمتر و روزها از همه وقت بلند تر است و اشعه خورشيد بعمود نزديکتر و در نتيجه هوا گرم تر است
 • تابستان

  تابستان

  تابستان يکي از چهار فصل سال مي باشد . که بعد از بهار مي آيد . سه ماه تير و مرداد و شهريور ماه هاي فصل تابستان هستند که در اين ماه ها هوا گرمتر و روزها از همه وقت بلند تر است و اشعه خورشيد بعمود نزديکتر و در نتيجه هوا گرم تر است
 • تابستان

  تابستان

  تابستان يکي از چهار فصل سال مي باشد . که بعد از بهار مي آيد . سه ماه تير و مرداد و شهريور ماه هاي فصل تابستان هستند که در اين ماه ها هوا گرمتر و روزها از همه وقت بلند تر است و اشعه خورشيد بعمود نزديکتر و در نتيجه هوا گرم تر است
 • تابستان

  تابستان

  تابستان يکي از چهار فصل سال مي باشد . که بعد از بهار مي آيد . سه ماه تير و مرداد و شهريور ماه هاي فصل تابستان هستند که در اين ماه ها هوا گرمتر و روزها از همه وقت بلند تر است و اشعه خورشيد بعمود نزديکتر و در نتيجه هوا گرم تر است
 • بهار

  بهار

  بهار اولين فصل از فصل‌هاي مناطق معتدل است. در نيمکره شمالي زمين، اين فصل منطبق با سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد ( بر اساس تقويم خورشيدي جلالي) مي‌باشد.
 • بهار

  بهار

  بهار اولين فصل از فصل‌هاي مناطق معتدل است. در نيمکره شمالي زمين، اين فصل منطبق با سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد ( بر اساس تقويم خورشيدي جلالي) مي‌باشد.
 • بهار

  بهار

  بهار اولين فصل از فصل‌هاي مناطق معتدل است. در نيمکره شمالي زمين، اين فصل منطبق با سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد ( بر اساس تقويم خورشيدي جلالي) مي‌باشد.
 • بهار

  بهار

  بهار اولين فصل از فصل‌هاي مناطق معتدل است. در نيمکره شمالي زمين، اين فصل منطبق با سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد ( بر اساس تقويم خورشيدي جلالي) مي‌باشد.
 • بهار

  بهار

  بهار اولين فصل از فصل‌هاي مناطق معتدل است. در نيمکره شمالي زمين، اين فصل منطبق با سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد ( بر اساس تقويم خورشيدي جلالي) مي‌باشد.
 • بهار

  بهار

  بهار اولين فصل از فصل‌هاي مناطق معتدل است. در نيمکره شمالي زمين، اين فصل منطبق با سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد ( بر اساس تقويم خورشيدي جلالي) مي‌باشد.
 • بهار

  بهار

  بهار اولين فصل از فصل‌هاي مناطق معتدل است. در نيمکره شمالي زمين، اين فصل منطبق با سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد ( بر اساس تقويم خورشيدي جلالي) مي‌باشد.
 • بهار

  بهار

  بهار اولين فصل از فصل‌هاي مناطق معتدل است. در نيمکره شمالي زمين، اين فصل منطبق با سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد ( بر اساس تقويم خورشيدي جلالي) مي‌باشد.
 • بهار

  بهار

  بهار اولين فصل از فصل‌هاي مناطق معتدل است. در نيمکره شمالي زمين، اين فصل منطبق با سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد ( بر اساس تقويم خورشيدي جلالي) مي‌باشد.
 • بهار

  بهار

  بهار اولين فصل از فصل‌هاي مناطق معتدل است. در نيمکره شمالي زمين، اين فصل منطبق با سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد ( بر اساس تقويم خورشيدي جلالي) مي‌باشد.
 • پاييز

  پاييز

  به هنگام پاييز بسياري از انواع گياهان برگ‌هاي خود را از دست مي‌دهند و به اصطلاح خزان مي‌کنند. دماي هوا نيز در فصل پاييز تا اندازه زيادي پايين‌تر از تابستان است. در پاييز، روزها کوتاه تر و شب ها طولاني تر مي شوند.
 • پاييز

  پاييز

  به هنگام پاييز بسياري از انواع گياهان برگ‌هاي خود را از دست مي‌دهند و به اصطلاح خزان مي‌کنند. دماي هوا نيز در فصل پاييز تا اندازه زيادي پايين‌تر از تابستان است. در پاييز، روزها کوتاه تر و شب ها طولاني تر مي شوند.
بازدید :
837
شما قبلا امتیاز خود را ثبت کرده اید !
+2
0
توضیحات
ارسال به دوستان
تاریخ نمایش :
1388/7/29
حجم تصویر :
247 KB
اندازه تصویر :
768 * 1024

تابستان يکي از چهار فصل سال مي باشد . که بعد از بهار مي آيد . سه ماه تير و مرداد و شهريور ماه هاي فصل تابستان هستند که در اين ماه ها هوا گرمتر و روزها از همه وقت بلند تر است و اشعه خورشيد بعمود نزديکتر و در نتيجه هوا گرم تر است

 • ارسال به دوستان
  X
 •  
 •  
 • آدرس پست الکترونيک گيرنده :
 •  
 • آدرس پست الکترونيک فرستنده :
 •   
 • نام و نام خانوادگي فرستنده :
 •  
 • ارسال کپي براي فرستنده :
 •  
 • پيغام براي گيرنده : (حداکثر 250 حرف)
 •  
 •  
 •    
 •  
 •  
UserName