مشخصات

نام :
نام خانوادگی :
شماره تماس :
پست الکترونیک :
استان :


  • نقدی

    می‌توانید مبلغ مورد نظرتان را به حساب 0108750875008 سیبای بانک ملی به نام ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران واریز نمایید و یا با یکی از کارت‌های عضو شتاب به صورت آنلاین پرداخت نمایید.

  • غیرنقدی

    طلا، نقره، مسکوکات، میل گرد، آهن، انواع سنگ ساختمانی و انواع کاشی اقلامی هستند که شما با اهدا آنها می‌توانید در این مشارکت سهیم شوید. مشخصات‌تان را به صورت صحیح ثبت نمایید تا از طرف ستاد بازسازی عتبات عالیات با شما برای تحویل گرفتن موارد انتخابی تماس گرفته شود.

  • همکاری

    در صورتی که یکی از مهارت‌های زیر را در حد حرفه‌ای دارا هستید می‌توانید در همین زمینه با ستاد بازسازی همکاری نمایید: گچ کار، بنای سفت کار، سنگ کار، آرماتوربند، جوش کار، راویزبند، برق کار، تاسیسات، ایزوگام کار و کاشی کار. مشخصات‌تان را به صورت صحیح ثبت نمایید تا از طرف ستاد بازسازی عتبات عالیات هماهنگی لازم با شما صورت گیرد.