• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

سوالات آزمون کلاس درس موضوعی ویژه ی دبیران درس « فیزیک »-سال تحصیلی ۹۱-۹۰

کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
نام:
نام خانوادگی:
کد پرسنلی:
1 - طبقه بندی متغیر های مرتبط و آزمون روابط علی، جزء کدام گام از روش تدریس کاوشگری است ؟2 - کدام یک از فعالیت های زیر، در گام سوم الگوی تدریس کاوشگری می گنجد ؟3 - هدف گام پنجم در الگوی کاوشگری کدام است ؟4 - کدام یک از گزینه های زیر، مراحل تدریس به روش کاوشگری را بیان می کند ؟5 - هدف اصلی خانواده ی الگوهای پردازش اطلاعات چیست ؟6 - دانش آموزان بر اساس الگوی . . . ، از طریق فعالیت طبقه بندی ، مفهوم ها و اطلاعات را یاد می گیرند .7 - دریافت مفهوم ، عبارت است از :8 - این الگو، توانایی جذب اطلاعات و سازماندهی آن ها را به ویژه هنگام سخنرانی ها افزایش می دهد :9 - در الگوی بدیعه پردازی :10 - کدام الگو تفکر مفهومی، استدلال فرضی و توانایی انتقادی را توسعه می دهد ؟