• ڕەش
 • سپی
 • سه وز
 • شین
 • سوور
 • پرتەقاڵی
 • مۆر
 • زێڕین
  • بۆ ولامی من نایەی
  • نەواهەنگی زۆر چاک سەبارەت به شەهید بوونی حەزرەتی فاتێمه (س) بەدەنگی حەمید عەلیمی
  • یا حەزرەتی زارا(س)
  • نەواهەنگی زۆر چاک سەبارەت به شەهید بوونی حەزرەتی فاتێمه (س) بەدەنگی حەمید عەلیمی
  • بۆنی گۆڵی یاس
  • نەواهەنگی زۆر چاک سەبارەت به شەهید بوونی حەزرەتی فاتێمه (س) بەدەنگی سەیید هادی گەرووسی
  • عیبادتی فاتێمی
  • نەواهەنگی زۆر چاک له وتاری ماقامی مەزەنی ڕێبەری سەبارەت به عیبادتی حەزرەتی فاتێمه(س)
  • مەقامی فاتێمی
  • نەواهەنگی زۆر چاک له وتاری ماقامی مەزەنی ڕێبەری سەبارەت به مقامی حەزرەتی فاتێمه(س)
  • منداڵدار بوون
  • وتاری حۆجەتۆڵئیسلام ئاقا تێهرانی سەبارەت به هاوسەرگیری و منداڵدار بوون
  • داخ دارم
  • مەداحی زۆر جوان سەبارەت به ساڵهاتی شەهید بوونی حەزرەتی فاتێمه (س) به دەنگی موحەممد ڕەزا بەزری
  • حه‌ڵاڵم که
  • مەداحی زۆر جوان سەبارەت به ساڵهاتی شەهید بوونی حەزرەتی فاتێمه (س) به دەنگی موحەممد ڕەزا بەزری
  • قسیه ی ئەوەڵ
  • مەداحی زۆر جوان سەبارەت به ساڵهاتی شەهید بوونی حەزرەتی فاتێمه (س) به دەنگی موحەممد ڕەزا بەزری
  • ئەسووزی
  • مەداحی زۆر جوان سەبارەت به ساڵهاتی شەهید بوونی حەزرەتی فاتێمه (س) به دەنگی موحەممد ڕەزا بەزری
  • غەریبه نیم
  • مەداحی زۆر جوان سەبارەت به ساڵهاتی شەهید بوونی حەزرەتی فاتێمه (س) به دەنگی موحەممد ڕەزا بەزری
  • نووری دو عالەم
  • مەداحی زۆر جوان سەبارەت به ساڵهاتی شەهید بوونی حەزرەتی فاتێمه (س) به دەنگی موحەممد ڕەزا بەزری
  • دەنگی دەر و دیوار
  • مەداحی زۆر جوان سەبارەت به ساڵهاتی شەهید بوونی حەزرەتی فاتێمه (س) به دەنگی موحەممد ڕەزا بەزری
  • تەنیا بێیتەوە
  • مەداحی زۆر جوان سەبارەت به ساڵهاتی شەهید بوونی حەزرەتی فاتێمه (س)
  • یوسف(ع)
  • قرائەتي زۆر جوان بە دەنگي ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ي موبارکەي « یوسف(ع(»
  • ئێبراهيم(ع)
  • قرائەتي زۆر جوان بە دەنگي ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ي موبارکەي « ئێبراهیم»
  • ئەسرا
  • قرائەتي زۆر جوان بە دەنگي ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ي موبارکەي « ئەسرا»
  • نەحل
  • قرائەتي زۆر جوان بە دەنگي ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ي موبارکەي « نەحل»
  • حەجەر
  • قرائەتي زۆر جوان بە دەنگي ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ي موبارکەي « حەجەر»
  • رەعد
  • قرائەتي زۆر جوان بە دەنگي ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ي موبارکەي « رەعد»
  • هوود(ع)
  • قرائەتي زۆر جوان بە دەنگي ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ي موبارکەي « هوود(ع(»
  • يوونێس (ع)
  • قرائەتي زۆر جوان بە دەنگي ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ي موبارکەي « یوونێس (ع(»
  • حەمد
  • قرائەتی زۆر جوان بە دەنگی ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ی موبارکەی « حەمد »
  • بەقەره
  • قرائەتی زۆر جوان بە دەنگی ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ی موبارکەی « بەقەره »
  • ئال عێمران
  • قرائەتی زۆر جوان بە دەنگی ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ی موبارکەی « ئال عێمران»
  • نيسا
  • قرائەتی زۆر جوان بە دەنگی ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ی موبارکەی « نیسا »
  • مائيده
  • قرائەتی زۆر جوان بە دەنگی ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ی موبارکەی « مائیده »
  • ئەنعام
  • قرائەتی زۆر جوان بە دەنگی ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ی موبارکەی « ئەنعام »
  • ئینفال
  • قرائەتی زۆر جوان بە دەنگی ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ی موبارکەی « ئینفال »
  • ئەعراف
  • قرائەتی زۆر جوان بە دەنگی ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ی موبارکەی « ئەعراف»
  • تۆبه
  • قرائەتی زۆر جوان بە دەنگی ئوستاد« حامد شاکرنژاد» له سوره ی موبارکەی « تۆبه»
  • جادوو و دوعا
  • ولامی ئوستاد موحەممدی به پرسیاری اعتێقادی سەبارەت به « جادوو و دوعا»
  • دوعا نویسین
  • ولامی ئوستاد موحەممدی به پرسیاری اعتێقادی سەبارەت به دوعا نویسین
  • ئاگری عیشق
  • تەسنیفی ئاگری عیشق له ئالبومی یاری مەست به دەنگی جوانی سالاری عەقیلی
  • گیان و جیهان
  • تەسنیفی گیان و جیهان له ئالبومی یاری مەست به دەنگی جوانی سالاری عەقیلی
  • رەهایی
  • تەکنەوازی عوود و ناوی رەهایی له ئالبومی یاری مەست به دەنگی جوانی سالاری عەقیلی
  • ڕێبەری دل
  • موسیقای ڕێبەری دل له ئالبومی «زاده ی عیشق» سەبارەت به ئیمام خۆمەینی(ره)
  • هه‌ڵفڕین
  • نەواهەنگی «هه‌ڵفڕین» بە دەنگی عەلی لۆهراسبی
  • جێگەی مزگەوت
  • وتاری حۆجەتۆڵئیسلام سەیید حەمید میرباقری سەبارەت بە «جێگه ی مزگەوت » له ئیسلامدا
  • له شوونی یار
  • بەشی ئەوەل له ژیاننامه «عەلامه عەلی قازی تەباتەبایی»
  • دیداری یار
  • وتاری حۆجەتۆڵئیسلام سەدیقی سەبارەت به ئایەتۆڵڵا بێهجەت(ره)
  • ترس له خوا
  • وتاری حۆجەتۆڵئیسلام « سەیید حەمید میرباقری» سەبارەت به ترس لە خوا
  • مانای عیشق
  • نەواهەنگی زۆر چاک له مەحموودی کەریمی سەبارەت به حەزرەتی زەینەب(س)