عضویت در خبرنامه

درس 7

اطلاعات درس
ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 1632 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 70 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 45559 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 52 درصد از کلمات متن قرآن)

کلمه :
اَنْفُس = شخصها، قلوب، تمايلات نفسانى، جانها

آمار :
153

ریشه :
ريشه: ن ف س

نوع :
اسم

عبارت :
وَ ما يَخـدَعونَ اِلّا "اَنـفُـسَـهُم" وَ ما يَشـعُـرونَ

ترجمه :
*ولى نيرنگ نمى زنند جز به خودشان و نمى فهمند

آدرس :
سوره البقرة آيه 9

کلمه :
اَىُّ = كلمه و رابط منادى

آمار :
153

ریشه :
ريشه: أ ي ي

نوع :
اسم

عبارت :
يا "اَيُّـهَا" النّاسُ

ترجمه :
اى مردم

آدرس :
سوره البقرة آيه 21

کلمه :
اَمْر = دستور دادن، فرمان، كار

آمار :
153

ریشه :
ريشه: أ م ر

نوع :
اسم

عبارت :
حَـتّى¹ يَأتِـىَ اللهُ "بِـاَمـرِه‌kى"

ترجمه :
تا بياورد الله امر خويش را

آدرس :
سوره البقرة آيه 109

کلمه :
بَعْض = بعضى، بخش، جزء

آمار :
157

ریشه :
ريشه: ب ع ض

نوع :
اسم

عبارت :
وَ قُلـنَا اهـبِـطوا "بَعـضُـكُم" "لِـبَعـضٍ" عَـدُوٌّ

ترجمه :
و گفتيم فرود آييد بعضى از شما دشمن بعضى ديگر است

آدرس :
سوره البقرة آيه 36

کلمه :
لَمّا = زمانى كه، هنوز

آمار :
165

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"فَـلَـمّا" اَضاءَت ما حَولَـهkو

ترجمه :
پس چون روشنايى داد پيرامونشان را

آدرس :
سوره البقرة آيه 17

کلمه :
سَبيل = راه

آمار :
166

ریشه :
ريشه: س ب ل

نوع :
اسم

عبارت :
فَـقَد ضَـلَّ سَـواءَ "السَّـبيـلِ"

ترجمه :
*به راستى كه گم كرده است راه راست را

آدرس :
سوره البقرة آيه 108

کلمه :
جاءَ = آمد، آورد

آمار :
170

ریشه :
ريشه: ج ي أ

نوع :
فعل

عبارت :
اَفَـكُـلَّـما "جاءَكُم" رَسولٌ

ترجمه :
پس چرا هرگاه آورد برايتان فرستاده اى

آدرس :
سوره البقرة آيه 87

کلمه :
سَماوات = آسمانها

آمار :
190

ریشه :
ريشه: س م و

نوع :
اسم

عبارت :
فَـسَـواهُـنَّ سَبـعَ "سَـماواتٍ"

ترجمه :
پس ترتيب داد آنها را به صورت هفت آسمان

آدرس :
سوره البقرة آيه 29