عضویت در خبرنامه

درس 3

اطلاعات درس
ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 4121 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 30 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 35917 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 41 درصد از کلمات متن قرآن)

کلمه :
كُلّ = همه

آمار :
357

ریشه :
ريشه: ك ل ل

نوع :
اسم

عبارت :
اِنَّ اللهَ عَـلى¹ "كُـلِّ" شَىءٍ قَـديـرٌ

ترجمه :
*همانا الله بر هر كارى تواناست

آدرس :
سوره البقرة آيه 20

کلمه :
يا = اى، حرف ندا

آمار :
361

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"يا" اَيُّـهَا النّاسُ

ترجمه :
اى مردم

آدرس :
سوره البقرة آيه 21

کلمه :
يَوْم = روز، امروز

آمار :
375

ریشه :
ريشه: ي و م

نوع :
اسم

عبارت :
مالِـكِ "يَومِ" الدّيـنِ

ترجمه :
*صاحب روز جزا

آدرس :
سوره الفاتحة آيه 4

کلمه :
قَوْم = قبيله، مردم، گروه

آمار :
383

ریشه :
ريشه: ق و م

نوع :
اسم

عبارت :
وَ اِذ قالَ موسى¹ "لِـقَومِـه‌kى"

ترجمه :
و هنگامى كه گفت موسى به قومش

آدرس :
سوره البقرة آيه 54

کلمه :
قَد = به تحقيق، گاهى

آمار :
406

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"قَد" عَـلِـمَ كُـلُّ اُناسٍ مَشـرَبَـهُم

ترجمه :
و كاملا شناخت هر قبيله اى آبشخورش را

آدرس :
سوره البقرة آيه 60

کلمه :
ذلِکَ = اينچنين، بدينسان

آمار :
430

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
"ذ¹لِـكَ" الـكِـتابُ لا رَيـبَ فيـهِ

ترجمه :
اين كتاب كه نيست ترديدى در آن

آدرس :
سوره البقرة آيه 2

کلمه :
إلى = به، به سوى، تا

آمار :
434

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ اِذا خَـلَوا "اِلى¹" شَـياطيـنِـهِم قالوا اِنّا مَـعَـكُم

ترجمه :
و هنگامى كه خلوت كنند با شيطان هايشان مى گويند واقعا ما با شماييم

آدرس :
سوره البقرة آيه 14

کلمه :
إذا = ناگهان، هنگاميكه، آنگاه

آمار :
454

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
وَ "اِذا" قيـلَ لَـهُم

ترجمه :
و هنگامى كه گفته شود به آنان

آدرس :
سوره البقرة آيه 11

کلمه :
نا = ما، ما را

آمار :
460

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
وَ اِذا خَـلَوا اِلى¹ شَـياطيـنِـهِم قالوا "اِنّا" مَـعَـكُم

ترجمه :
و هنگامى كه خلوت كنند با شيطان هايشان مى گويند واقعا ما با شماييم

آدرس :
سوره البقرة آيه 14

کلمه :
اَرْض = زمين، سرزمين

آمار :
461

ریشه :
ريشه: أ ر ض

نوع :
اسم

عبارت :
لا تُفـسِـدوا فِى "الاَرضِ"

ترجمه :
فساد نكنيد در زمين

آدرس :
سوره البقرة آيه 11