عضویت در خبرنامه

درس 2

اطلاعات درس
ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 6590 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 20 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 31796 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 36 درصد از کلمات متن قرآن)

کلمه :
هو = او

آمار :
481

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
"هُـوَ" اَلَّـذى خَـلَـقَ لَـكُم ما فِى الاَرضِ جَـميـعًا

ترجمه :
اوست كسى [كه ] آفريد برايتان آنچه در زمين است ، همگى را

آدرس :
سوره البقرة آيه 29

کلمه :
قالَ = گفت

آمار :
530

ریشه :
ريشه: ق و ل

نوع :
فعل

عبارت :
وَ اِذ "قالَ" رَبُّـكَ لِلـمَـلائِـكَـةِ

ترجمه :
و هنگامى كه گفت پروردگارت به فرشتگان

آدرس :
سوره البقرة آيه 30

کلمه :
اَنْ = كه، اينكه

آمار :
570

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"اَن" يَضـرِبَ مَـثَـلًا ما بَـعوضَـةً فَـما فَوقَـها

ترجمه :
كه مثل زند به پشه اى يا فراتر از آن

آدرس :
سوره البقرة آيه 26

کلمه :
ها = او، آن#ها

آمار :
571

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
كُـلَّـما رُزِقوا "مِنـها" مِن ثَـمَـرَةٍ رِزقًا

ترجمه :
هرگاه داده شود از آنها ميوه اى روزى

آدرس :
سوره البقرة آيه 25

کلمه :
إلّا = مگر آنكه، غير از، جز، بجز

آمار :
664

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ ما يَخـدَعونَ "اِلّا" اَنـفُـسَـهُم وَ ما يَشـعُـرونَ

ترجمه :
*ولى نيرنگ نمى زنند جز به خودشان و نمى فهمند

آدرس :
سوره البقرة آيه 9

کلمه :
إنَّ = بى گمان

آمار :
691

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"اِنَّ" اَلَّـذيـنَ كَـفَـروا

ترجمه :
در حقيقت كسانى كه كفر ورزيدند

آدرس :
سوره البقرة آيه 6

کلمه :
إنْ = اگر، چون

آمار :
691

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ "اِن" كُنـتُم فى رَيـبٍ مِـمّا نَـزَّلـنا عَـلى¹ عَبـدِنا

ترجمه :
و اگر هستيد در شک نسبت به آنچه نازل كرديم بر بنده امان

آدرس :
سوره البقرة آيه 23

کلمه :
عَلى = بر

آمار :
713

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
اُول¹ـئِـكَ "عَـلى¹" هُـدًى مِن رَبِّـهِم

ترجمه :
آنان بر هدايتى از جانب پروردگارشانند

آدرس :
سوره البقرة آيه 5

کلمه :
كُمْ = شما، شما را

آمار :
804

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
اَلَّـذى جَـعَـلَ "لَـكُـمُ" الاَرضَ فِـراشًا

ترجمه :
كسى كه قرار داد برايتان زمين را بسترى

آدرس :
سوره البقرة آيه 22

کلمه :
مَنْ = چه كسى، كسى كه

آمار :
875

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
وَ مِـنَ النّاسِ "مَن" يَـقولُ

ترجمه :
و از مردم كسانى اند كه مى گويند

آدرس :
سوره البقرة آيه 8