عضویت در خبرنامه
پرواز مغزها بر فراز اینترنت
تعداد بازدید : 599
اینترنت در جهان امروز به طور ضمنی به سمت تحقق مفهوم دهکده جهانی پیش رفته است و.فضای مجازی امروزه اسنان ها را وارد دنیایی می کند که پیچیده تر و هم عرض دنیای حقیقی ان ها قرار دارد
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .