عضویت در خبرنامه
انتخابات پر شکوه ایران در بی بی سی
تعداد بازدید : 728
بی بی سی فارسی در صفحه ی اول وبسایت خود، عکسی را به نمایش گذاشته که بیش از نمایش حضور کم سابقه ی مردم ایران در پای صندوق های رای، غیرمردمی بودن انتخابات را القا می کند و همینطور درصدد القای نقش اجبار در این عکس به طور فرامتنی است در حالی که واقعیت را مردم ایران خود به چشم دیدند
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .