عضویت در خبرنامه
بیست وپنجمین دوره رقابت های علمی،تخصصی معلمان تربیت بدنی استان اصفهان
تعداد بازدید : 494
بیست و پنجمین دوره رقابت های علمی ، تخصصی معلمان تربیت بدنی استان با حضور 400 نفر از معلمان تربیت بدنی سه دوره تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه در دو گروه خواهران و برادران و در دو بخش انفرادی و تیمی در شهر اصفهان برگزار شد .
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .