عضویت در خبرنامه
طرح ضربتی جمع آوری متدکدیان در تهران!
تعداد بازدید : 734
مشکل متکدیان در سطح شهر سالهاست که دستخوش تصمیم مدیران واقع شده اما این مسئله هنوز وجود دارد و نه کار فرهنگی عمیقی در اینباره به انجام رسیده و نه کار برنامه ریزی شده ای به جای طرح های ضربتی ناقض و نا ماندگار!
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .