کاربر گرامی، ابتدا اطلاعات زیر را وارد نموده و سپس به سوالات پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
تاریخ تولد :
تلفن :
آدرس الکترونیکی :
کد ملی :

1 - در کدام آیات زیر داستان خلقت انسان گفته شده و مثال آن به نزول آب و رویش گیاهان تشبیه شده؟


2 - بر اساس کدام آیه اشاره شده که انسان از تراب (خاک) آفریده است؟


3 - بر اساس سورۀ حج آیه 5 انسان پس از چند مرحله به صورت طفل از مادر زائیده می شود؟


4 - در کدام آیه اشاره شده است که انسان را از « طین» خلق کردیم؟


5 - بر اساس کدام آیه متوجه می شویم که خلقت انسان به بهترین وجه بوده است؟


6 - بر اساس آیه 2 سورۀ انسان ، خلقت انسان چگوه است و از چه طریق انسان آزمایش می شود؟


7 - در کدام سوره و آیه خداوند به والدین و فرزندان قسم می خورد؟


8 - در کدام آیه زیر آمده که ما همه شما را از یک نفس واحد آفریدیم؟


9 - در سوره اعراف آیه 187 نحوه هنگام در خواست فرزند چگونه است؟


10 - دعای هنگام در خواست فرزند بر اساس آیه 100 سوره الصافات چیست؟


11 - دعای حضرت زکریا بر اساس آیه 38 سورۀ آل عمران هنگام در خواست فرزند چه بود؟


12 - برا ساس آیه 38 و 39 آل عمران در چه هنگام و کجا می شود تقاضای فرزند پاک سرشت نمود؟


13 - بر اساس آیه 40 سوره ابراهیم ، دعای حضرت ابراهیم برای ذریه و فرزندانش چیست؟


14 - چه کسی جنسیت فرزندان را مشخص می کند ، کدام آیه؟


15 - کدام آیات به خواست خداوند برای اعطای فرزند دختر و پسر و یا نازا شدن اشاره می کند؟


16 - بر اساس سوره الذاریات آیه 28 حضرت ابراهیم به چه چیز و به چه معنی بشارت داده شد؟


17 - در کدام آیه حضرت ابراهیم از خداوند متعال بابت دو فرزندش شکر گزاری نموده و خدا را به چه اسمی می خواند؟


18 - برخی از مردم پس از اعطای فرزند صالح به خدای خود مشرک شده و برای آنچه برای آنها قرار داده مشرک می شوند کدام آیه به این موضوع اشاره می کند؟


19 - بر اساس سوره الصافات آیات 99 تا 105 پس از در خواست حضرت ابراهیم به فرزند خداوند چگونه فرزندی را برای ایشان مقرر فرمود؟


20 - حقوق فرزند بر پدر و مادر، کدام آیه به میزان شیر دادن مادران اشاره کرده است و چند سال است؟


21 - در کدام آیه اشاره به نامگذاری حضرت مریم می نماید به معنی "او و فرزندانش از شر شیطان رجیم در پناه خداوند هستند"؟


22 - در سوره آل عمران آیه 14 حب به فرزندان به چه چیز تعبیر شده است؟


23 - احترام به پدر و مادر در چه آیه ای اشاره شده و به انسان وصیت و توصیه شده است؟


24 - در کدام آیه برای تربیت فرزند ،گفته شده هنگام ورود بر شما باید اجازه بگیرند در سن قبل از بلوغ؟


25 - در کدام آیه به عفو فرزندان اشاره شد و لو اگردشمنتان باشند؟


  • وبگردی