عضویت در خبرنامه

شاعری با روان نویس گم شده

هوش و حواس گل شب بو برای من کافی است آخرین مجموعه شعر علی بابا چاهی است که شامل شعر های سال های 87 و 88 او می شود و همچنین 95 شعرک نیز بخش پایانی این دفتر را در بر...

ادامه...

بازی نامه حاسد و خون

بازی نامه حاسد و نمام درباره کین توزی و حسادت برادری به برادر دیگر بر سر ارث و میراث است که منجر به کشته شدن برادر کوچکتر و خودکشی نامزد او می شود و این چنین حسد بنیان خانواده را...

ادامه...

حتی پلاک خانه را

حتی پلاک خانه را ... ششمین مجموعه شعر سید مهدی موسی است که درباره جنگ و دفاع مقدس برای خانواده های رزمندگان و شهدا و بازماندگان جنگ سروده شده است. حتی پلاک خانه را......

ادامه...

بازجویی شرم آور

این کتاب شامل چهار نمایشنامه امریکایی از اولین نمایشنامه های آرتور کوپیت است که به خوبی شخصیت ادبی وی را نمایندگی می کند. نمایشنامه هایی که هر کدام شیوه خاص خودش را دنبال می...

ادامه...

فراموش شدگان

آنها آنقدر از احساسات خود برای زندگی دیگران صرف کرده اند که خودرا به فراموشی سپرده اند. همدیگر را نگاه می کنند، جستجو می کنند و زمان کش می آید.

ادامه...

بودن یا نبودن!

بودن یا نبودن، حرف در همین است آیا بزرگواری آدمی بیشتر در آن است که زخم فلاخن و تیر بخت ستم پیشه را تاب آورد، یا آنکه در برابر دریایی فتنه و آَشوب سلاح بر گیرد و با ایستادگی خویش بدان...

ادامه...

نقدی بر کتاب«مزرعه ی حیوانات»

« پس رفقا، آیا مثل روز روشن نیست که همه ی بلاهای زندگی ما از خودکامگی انسانِ دو پا آب می‌خورد؟ کافی است که از شر انسانِ دو پا خلاص شویم...»{1}

ادامه...