اطلاعات کتابشناختی
 
عنوان :
روش بررسی مسائل اقتصادی [منبع الکترونیکی]
شرح پدیدآور :
ابوالقاسم یعقوبی
نوع منبع :
مقاله
فرمت :
Text
زبان :
فارسی
وضعیت نشر :
قم: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، 1388/01/24
یادداشت :
ملزومات سیستم: ویندوز 98+ ؛ با پشتیبانی متون عربی؛ + IE6
شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب
عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
داده های الکترونیکی
منشأ مقاله: ح‍وزه‌، س‍ال‌ 14، ش‌ 1، 2 ، (ف‍روردی‍ن‌ - ت‍ی‍ر 1376): ص‌ 189 - 228
موجودی (متن) :