تعداد مطالب : 20040
تعداد نظرات : 2175
زمان آخرین مطلب : 804روز قبل

 

 

چهارشنبه 7/11/1394 - 11:3

 

تخم تره

خوردن دو مثقال تخم من با 2 مثقال مورد درمان امراض سرد و بند آوردن خون‏ریزی است. جگر را باز می‏کند و محرک اشتها و مقوی کمر و کلیه و مثانه است. بو داده تخم من به تنهایی قاطع اسهال مزمن و پیچش معده است. بادشکن بوده، و بخور آن جهت بواسیر نافع است.
بخور بذر من با موم و قطران، درد دندان را تسکین می‏دهد و پوسیدگی آن را راکد می‏کند. ضماد عصاره بذر من بر جای نیش حشرات و افعی و پاک کردن کک و مک و آثار جلدی مفید است. چنانچه بذر مرا بکوبید و داخل سرکه بریزید ترشی آن را از بین می‏رود و این به علت زیادی املاح قلیایی آن است. مضر ریه و کلیه و مثانه است. در تقویت باه تخم فرنگی قوی‏تر از بذر تره معمولی است.

 

 

چهارشنبه 7/11/1394 - 11:2

 

 

چهارشنبه 7/11/1394 - 9:44

 

وَ قَالَ ع أَیْضاً الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا قَصْرُ الْأَمَلِ وَ شُكْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ الْوَرَعُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْكَ

  

امیر مؤمنان علیه السّلام فرمود: زهد در دنیا عبارت از كوتاه نمودن آرزوها و شكر تمامى نعمتها و پرهیز نمودن از تمام محرّمات الهى است .

 

سه شنبه 6/11/1394 - 14:20

 

مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ مِنْ أَعْوَانِ الْأَخْلَاقِ عَلَى الدِّینِ الزُّهْدَ فِی الدُّنْیَا

 

امیر مؤمنان علیه السّلام فرمود:

 

از جمله یارى كنندگان اخلاق در امور دین ، زهد در دنیاست .

سه شنبه 6/11/1394 - 14:16

 

بكمیل بن زیاد فرمود:

 آرام باش خود را شهره مساز، خود را نهان دار كه یادت نكنند، یاد بگیر تا بدانى، خموش باش تا سالم بمانى بر تو هیچ باكى نیست وقتى خدا دینش را بتو فهمانید كه نه مردم را بشناسى و نه مردمت بشناسند.

 
سه شنبه 6/11/1394 - 14:5

 

دل انسان زبان او است و خردش دین او و مردانگیش بلیاقت او، و روزى قسمت شده است و روزگار هر روز بدست یكى است، و مردم تا ب‏آدم (ع) همه برابرند.

 
سه شنبه 6/11/1394 - 14:1

 

در تورات دو صحیفه نوشته است یكى اینكه هر كه بر دنیا غمنده شود بقضاى خدا ناراضى است، و هر مؤمنى مصیبت خود را بمخالف دینش شكوه كند از پروردگارش بدشمنش شكوه كرده، هر كه براى توانگرى بطمع مالش تواضع كند دو ثلث دینش رفته، هر كه قرآن خوانده و مرده و بدوزخ رفته از آنها است كه آیات خدا را بمسخره گرفته، فرمود: در صحیفه دیگریست كه: هر كه مشورت نكند پشیمانست و هر كه مال جمع كند هلاك است و فقر مرگ اكبر است.

 

سه شنبه 6/11/1394 - 13:58

 

مال و فرزند كشت دنیا باشند و كار خوب همه كشت آخرتند و خدا براى مردمى هر دو را فراهم كرده.

 

سه شنبه 6/11/1394 - 13:53

 

هلا زبونى در طاعت خدا نزدیكتر است بعزت از همكارى در معصیت.

 

سه شنبه 6/11/1394 - 13:52