تعداد مطالب : 232
تعداد نظرات : 21
زمان آخرین مطلب : 3153روز قبل

آیا مایلید به افکار کسی که کنار دستتان نشسته است پی ببرید؟ اگر با افراد زیادی مواجهه شده باشیم می توانیم بسیاری از افراد را حتی از نوع صحبت کردن شان نیز بشناسیم، اما این شناخت در مواجهه حضوری با دانستن بسیاری از حالات اثبات شده در علم روانشناسی بهترین شناخت را نسبت به دیگران را به ارمغان می آورد. در دنیای درون امروز و با توجه به نکته فوق الذکر می توانید از روی هر یک از حالات زیر افکار افراد مختلف را بخوانید و بشناسید:

 


- خوددار:  اگر شخصی دستهایش را پشت کمر خود قفل کند این امر نشان میدهد که وی خود را بشدت کنترل کرده است . دراین حالت او سعی دارد خشم یا احساس نا امیدی را از خود دور کند. این فرد در واقع نشان میدهد که از اعتماد به نفس بسیار بالایی برخوردار است و میتواند در حالات مختلف بر خشم یا ناامیدی خود غلبه کند . در این حالت بهتر است با این فرد به آرامی ارتباط برقرار کرد. 

 


-
تدافعی: اگر انگشتان دستها به بازو گره خورده باشد این حالت نشان دهنده حالت تدافعی در برابر حمله غیر منتظره و ناگهانی یا بی میلی برای تغییر چهره شخص است. اگر انگشتها مشت شده باشند حالت بی میلی شدیدتر است در این حالت بهتر است با ارامش با شخص مورد بحث برخورد شود تا کم کم از حالت تدافعی خود خارج شده و ارتباطی زیبا را شروع کند. 

 

 
- متفکر:  گره کردن دستها به دسته های صندلی نشان میدهد که شخص سعی دارد احساس خود را مهار کند اما قفل کردن قوزک پاها به یکدیگر حالت تدافعی است این حالت شاید بیشتر در مسافران مظطرب هواپیما به هنگام پرواز و فرود دیده شود. بسیاری از افراد این حالت را به نوعی رسیدن به تصمیمی بزرگ میدانند اما روانشناسان بالینی میگویند که حتی اظطراب نیز نشانه تفکر فرد است.
- دقیق: وقتی شخص انگشت سبابه خود را روی صورت و بقیه دستش را بصورت گره کرده در پایین صورتش قرار میدهد یعنی که فرد مورد نظر بسیار دقیق است. این حالت نشان میدهد که شخص با دقت زیاد به صحبت های شما گوش میدهد و یک یک کلمات شما را می سنجد و در عین حال در چهره او حالت انتقادی نیز به چشم میخورد اما این انتقاد جنبه دوستانه دارد و شاید بیشتر به منظور برقرار یک ارتباط بین دو نفر است. 


- دودلی: انگشت های گره شده زیر چانه و نگاه خیره نشان دهنده حالت تردید و دو دلی است . او به صحبت های شما و صحت گفته هایتان تردید میکند . در این حالت ممکن است آرنج روی میز قرار گرفته باشد به گفته برخی از روان شناسان نگاه خیره همیشه نشانه دو دلی است چرا که ثابت قدم و محکم بودن نگاه انسان را نیز مصمم و با اراده می سازد. شاید چون از نگاه شما تردید و دودلی آشکار است دیگران برای قدم جلو گذاشتن و دوست شدن با شما ترید دارند. 

 


- بی گناه: دست هایی که روی سینه قرار گرفته باشند بهترین نمونه برای حالت بی گناهی و درستکاری است. این حالت به عقیده اکثر روانشناسان اثر باقیمانده ای از شکل سوگند خوردن است که در آن دست را روی قلب قرار میدهند. حالت تواضعی که در این عمل وجوددارد میتواند به شما بگوید که این فرد به رغم آنکه خود به بی گناهیش اذعان دارد ولی نمیداند چگونه آنرا به اثبات برساند و در عین حال بسیار مایل است تا دوست صمیمی برای بیان آنچه در قلبش میگذرد داشته باشد. 


- مطمئن:  دست هایی که به کمر زده میشود در مردها نشان دهنده آن است که فرد به آنچه میگوید اعتقاد و اعتماد کامل دارد. خانمها هنگامی که دست خود را به کمر میزنند نشان میدهند که به آنچه میگویند اطمینان دارند. اما در هر دو مورد این حالت به ما میگوید که فرد به هر حال احساس اطمینانی در گفته ها و رفتار خود دارد که میتواند به سادگی این شرایط را به دیگری نیز منتقل کند. 
- مرموز:  دستهای مشت شده در زیر چانه نشان میدهد که شخص نظریاتش را پنهان میکند و به شما اجازه می دهد تا صحبت خود را تمام کنید. آنگاه زمانیکه حرفهای شما پایان یافت در کمال آرامش به شما و نظریات شما حمله میکند. شگرد جالبی است. شخص ابتدا اطمینان شما را جلب میکند و سپس در نهایت آرامش به شما میگوید که شما و نظریاتتان را قبول ندارد. 


- ظاهر  ساز: در این حالت شخص آرام بنظر میرسد اما این آرامش پیش از توفان است این حالتی است که بیشتر روسا بخود میگیرند تا خود ر ا بگونه ای به زیر دستان نزدیک کنند و در عین حال جاذبه و جذابیت آنها نیز کم نشود. ظاهرسازی معمولا از آن دسته حالتهایی است که در بیشتر افراد دیده میشود ولی نوع آنها با یکدیگر متفاوت است . اما به هر حال حالت خوبی از یک فرد برای شروع یک ارتباط محسوب نمیشود. 


- مالکیت: قرار دادن پاها روی هر چیز (روی صندلی- میز-سکو و (اشانه حالت مالکیت است. در یک میز گرد تنها رئیس اجازه دارد چنین حالتی داشته باشد و از این طریق آرامش خود را نشان دهد. روان شناسان این حالت را حالت مالکیت میدانند که در نهایت به عقیده فرد مورد نظر به موفقیت وی در کارها منجر خواهد شد. 


- اعتماد  به نفس: تکیه زدن به صندلی درحالتیکه دستها پشت سر قفل شده نشان دهنده اعتماد به نفس قوی است . اگر شخصی در این حالت صحبت میکند به گفته های خود اعتماددارد و اگر به صحبت های شما گوش میدهد به خود زحمت ندهید ا و خود همه ماجرا را میداند.
يکشنبه 20/10/1388 - 19:22
پریشانم،

چه می‌خواهی‌ تو از جانم؟!

مرا بی ‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی ‌کردی.

خداوندا!

اگر روزی ‌ز عرش خود به زیر آیی

لباس فقر پوشی

غرورت را برای ‌تکه نانی

‌به زیر پای‌ نامردان بیاندازی‌

و شب آهسته و خسته

تهی‌ دست و زبان بسته

به سوی ‌خانه باز آیی

زمین و آسمان را کفر می‌گویی

نمی‌گویی؟!

خداوندا!

اگر در روز گرما خیز تابستان

تنت بر سایه‌ی ‌دیوار بگشایی

لبت بر کاسه‌ی‌ مسی‌ قیر اندود بگذاری

و قدری آن طرف‌تر

عمارت‌های ‌مرمرین بینی‌

و اعصابت برای‌ سکه‌ای‌ این‌سو و آن‌سو در روان باشد

زمین و آسمان را کفر می‌گویی

نمی‌گویی؟!

خداوندا!

اگر روزی‌ بشر گردی‌

ز حال بندگانت با خبر گردی‌

پشیمان می‌شوی‌ از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت.

خداوندا تو مسئولی.

خداوندا تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن

در این دنیا چه دشوار است،

چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است
يکشنبه 20/10/1388 - 19:17

در مراسم تودیع پدر پابلو، کشیشی که ۳۰ سال در کلیسای شهر کوچکی خدمت کرده و بازنشسته شده بود، از یکی‌ از سیاستمداران اهل محل برای سخنرانی دعوت شده بود.
در روز موعود، مهمان سیاستمدار تاخیر داشت و بنابرین کشیش تصمیم گرفت کمی‌ برای مستمعین صحبت کند.
پشت میکروفن قرار گرفته و گفت: ۳۰ سال قبل وارد این شهر شدم.
انگار همین دیروز بود.
راستش را بخواهید، اولین کسی‌ که برای اعتراف وارد کلیسا شد، مرا به وحشت انداخت.
به دزدی هایش، باج گیری، رشوه خواری، هوس رانی‌، زنا با محارم و هر گناه دیگری که تصور کنید اعتراف کرد.
آن روز فکر کردم که جناب اسقف اعظم مرا به بدترین نقطه زمین فرستاده است ولی‌ با گذشت زمان و آشنایی با بقیه اهل محل دریافتم که در اشتباه بوده‌ام و این شهر مردمی نیک دارد.

در این لحظه سیاستمدار وارد کلیسا شده و از او خواستند که پشت میکروفن قرار گیرد.
در ابتدا از اینکه تاخیر داشت عذر خواهی‌ کرد و سپس گفت که به یاد دارد که زمانیکه پدر پابلو وارد شهر شد، من اولین کسی‌ بود که برای اعتراف مراجعه کردم.

نتیجه اخلاقی‌: وقت شناس باشید !

 

يکشنبه 20/10/1388 - 19:14
مواد لازم:
پنیر سفید فتا=2/1 لیوان
كلم پیچ قرمز ریز شده نرم=3/1 لیوان
حلقه های خیار سبز و گوجه فرنگی=به مقدار لازم
سس مایونز=كمی
پنیر چدار ورقه ای=به مقدار لازم
نان تست=به مقدار لازم
طرز تهیه:
1. روی هر كدام از نانها كمی سس مایونز بكشید سپس با قاشق روی آنها پنیر فتا كشیده و سبزیجات را به ترتیب روی پنیر بریزید.
2. روی هر كدام از نانها پنیر ورقه ای گذاشته سپس ساندویچ ها را بسته در ساندویچ ساز بگذارید تا از وسط به 2 قسمت مساوی تقسیم شوند.
3. ساندویچ پنیر را می توانید به صورت گرم یا سرد میل كنید.
يکشنبه 20/10/1388 - 11:40

مواد لازم:
كاهو ریز شده=2 لیوان
فلفل دلمه سبز مكعبی شده=2 عدد
گوجه فرنگی خلال شده=2 عدد
پنیر چدار ورقه ای=به مقدار لازم
سینه مرغ مكعبی شده=1 عدد
ادویه مخلوط=1 قاشق مرباخوری
قرص طعم دهنده مگی=1 عدد
روغن=به مقدار لازم
پیاز ریز شده=2 عدد
نان فرانسوی بلند=به مقدار لازم
سس مایونز=به مقدار لازم
طرز تهیه:
1. سینه مرغ مكعبی شده را در ظرفی ریخته با چند قاشق سركه،روغن زیتون ، سیر نرم شده ،2 قاشق غذاخوری سس سویا ،2 قاشق غذاخوری سس كچاپ و نمك و فلفل مخلوط كرده به مدت چند ساعت در یخچال بگذارید تا مواد جذب مرغ شود.
2. روغن را در ماهیتابه ریخته سپس پیاز ریز شده را در روغن سرخ كنید تا زمانیكه طلایی رنگ شود.
3. مرغ را به پیاز اضافه كرده هم بزنید تا  كمی تغییر رنگ دهد سپس فلفل دلمه را به مرغ اضافه كرده مواد را هم بزنید.


 


 


 


 


 


 


 


 

4. قرص طعم دهنده را به همراه ادویه مخلوط به مواد اضافه كرده هم بزنید تا زمانیكه مرغ كاملا بپزد و روی آن كمی برشته شود.


 


 


 


 

5. لای هر كدام از نانها را باز كرده كمی سس مایونز بكشید سپس داخل نانها را ابتدا با كاهو ریز شده سپس با مرغ،گوجه فرنگی پر كرده و روی مواد را با پنیر ورقه ای بپوشانید.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 6. نانها را در آلومینیوم پیچیده اطراف آن را بسته سپس به مدت 5 الی 10 دقیقه در فر بگذارید تا گرم شوند و پنیرها كمی ذوب شوند.


 


 


 


 

7. نانها را می توانید پس از خارج كردن از فر با كارد از وسط برش داده و میل كنید.

(دستور انحصاری آشپزآنلاین)

يکشنبه 20/10/1388 - 11:40

مواد لازم برای مایه كیك :
آرد=1 لیوان
شیرخشك نیدو=4/1 لیوان
بیكینگ پودر=1 قاشق غذاخوری
نمك=كمی
شكر=كمی
روغن ذرت یا زیتون=4/1 لیوان
ماست=2/1 لیوان
تخم مرغ=4 عدد
آب=2/1 لیوان
اورگانو=1 قاشق چایخوری
مواد لازم برای روی كاپ كیك:
سوسیس خرد شده،زیتون خرد شده،فلفل دلمه خرد شده،گوجه فرنگی خرد شده،پنیر پیتزا رنده شده
طرز تهیه خمیر:
1. تخم مرغ ها در ظرفی شكسته با همزن بزنید.
2. نمك،شكر،روغن،شیرخشك نیدو،اورگانو و ماست را به مواد اضافه كرده هم بزنید.
3. آب را به مواد اضافه كرده با همزن بزنید سپس آرد را با بیكینگ پودر مخلوط كرده،كم كم به مواد اضافه كرده هم بزنید.
4. قالب كاپ كیك را با كمی روغن چرب كرده،كمی آرد بپاشید سپس از مواد با قاشق برداشته و تا 4/3 قالب را با مواد پر كنید.
5. روی مایه ابتدا سوسیس خرد شده ریخته سپس با زیتون خرد شده،گوجه فرنگی خرد شده و فلفل دلمه ریز شده پر كنید و در آخر روی مواد پنیر پیتزا رنده شده بریزید.


 


 


 


 

6. قالب را در فری كه از قبل گرم كرده اید بگذارید تا كاپ كیك ها با حرارت 180 درجه سانتیگراد به مدت 15 الی 20 دقیقه بپزند.


 


 


 


 

نكته:مواد لازم برای روی كاپ كیك را می توانید به دلخواه خود تغییر دهید.


(دستور انحصاری آشپزآنلاین)

يکشنبه 20/10/1388 - 11:40

مواد لازم برای نان ساندویچ:
آرد=2 و 2/1 لیوان
خمیرمایه=1 قاشق غذاخوری
بیكینگ پودر=1 قاشق چایخوری
شكر=2 قاشق غذاخوری
شیرخشك نیدو=2 قاشق غذاخوری
پودر سیر=3/1 قاشق چایخوری
نمك=كمی
روغن=4/1 لیوان
آب گرم=به مقدار لازم
مواد لازم برای ساندویچ:
همبرگر آماده سرخ شده=6 عدد
گوجه فرنگی حلقه شده=6 حلقه
خیارشور=به مقدار لازم
پنیر چدار ورقه ای=به مقدار لازم
طرز تهیه نان ساندویچ:
1. شكر،شیرخشك،پودر سیر و نمك را در ظرفی با هم مخلوط كنید.
2. روغن را به مواد اضافه كرده با قاشق هم بزنید.
3. آرد را با بیكینگ پودر و خمیرمایه مخلوط كرده به مواد اضافه كنید.
4. آب گرم را كم كم به مواد اضافه كرده با دست ورز دهید تا زمانیكه خمیر صاف و یكدستی حاصل شود سپس خمیر را در ظرف سرداری به مدت 2 ساعت در جای گرمی قرار دهید تا خمیر ور بیاید و حجم آن تقریبا دو برابر شود.


 


 


 


 

5. خمیر را به 12 قسمت مساوی تقسیم كرده هر كدام را نصف كرده سپس نصف از خمیر را باز كرده روی آن یك عدد همبرگر،گوجه فرنگی،خیارشور و پنیر چدار ورقه ای گذاشته سپس نصف باقی مانده از خمیر را با وردنه پهن كرده روی همبرگر قرار دهید و اطراف نان را ببندید.


 


 


 


 


 


 


 


 

6. روی نانها را با برس زرده تخم مرغ كشیده و كمی كنجد بپاشید سپس نانها را با فاصله از هم در سینی فری كه چرب كرده و كمی آرد پاشیده اید بگذارید بگذارید 10 دقیقه بماند.
7. پس از 10 دقیقه سینی را در فری كه از قبل گرم كرده اید بگذارید تا نانها با حرارت 180 درجه سانتیگراد به مدت 15 الی 20 دقیقه بپزد.


 


 


 


 

يکشنبه 20/10/1388 - 11:39

مواد لازم برای خمیر ساندویچ:
آرد=2 لیوان
تخم مرغ=1 عدد
شیرخشك=2 قاشق غذاخوری
بیكینگ پودر=3/1 قاشق غذاخوری
خمیرمایه=1 قاشق چایخوری
روغن=2 قاشق غذاخوری
نمك=كمی
آب=2/1 لیوان
طرز تهیه:
1. ابتدا تمام مواد خشك را در ظرفی با هم مخلوط كنید.
2. تخم مرغ را بزنید و به مواد اضافه كنید سپس روغن را به آن اضافه كنید.
3. آب را كم كم به مواد اضافه كرده و خمیر را ورز دهید تا زمانیكه خمیر صاف و یكدسی حاصل شود.
4. ظرف سرداری را با روغن كمی چرب كرده خمیر را در ظرف گذاشته بگذارید به مدت 2 ساعت در جای گرمی بماند تا خمیر ور بیاید.


 


 


 


 

5. از خمیر به اندازه یك ساندویچ متوسط برداشته و طبق شكل زیر خمیرها را در ظرفی قرار داده بگذارید به مدت 15 دقیقه بماند.


 


 


 


 

6. خمیرها را در روغن فراوان سرخ كنید سپس در صافی ریخته تا روغن آن برود.


 


 


 


 

7. لای نانها را با كارد باز كرده با مواد دلخواه خود پر كنید.

(دستور انحصاری آشپزآنلاین)

يکشنبه 20/10/1388 - 11:39
 

مواد لازم:
گوشت مخصوص استیك=نیم كیلو
پیاز خلال شده=2 عدد
گوجه فرنگی  خلال شده=3 عدد
خیارشور خلال شده یا ترشی مورد دلخواه=به مقدار لازم
برگ جعفری=به مقدار لازم
روغن=به مقدار لازم
نمك و فلفل و زردچوبه=به مقدار لازم
ادویه كاری=كمی
سس ارده=1 لیوان
نان عربی=به مقدار لازم
مواد لازم برای سس ارده:
ماست غلیظ=1 لیوان
ارده=3 قاشق غذاخوری
پودر سیر=1 قاشق چایخوری(بسته به ذائقه شما می تواند كم یا زیاد شود)
پودر فلفل قرمز=كمی
نمك=كمی
روغن زیتون=1 قاشق غذاخوری
طرز تهیه:
1. گوشت را به تكه های كوچك و نازك خرد كنید.
2. در ماهیتابه نسوزی كمی روغن ریخته تكه های گوشت را در آن سرخ كنید.در حین سرخ كردن به آن ادویه اضافه كنید.


 


 


 


 


 


 


 


 

3. نانهای عربی را آماده كرده مواد را لای نان گذاشته روی آن كمی سس ارده بریزید سپس نانها را بپیچید و میل كنید.


 


 


 


 


 


 


 


 

4.برای تهیه سس ارده تمام مواد را با هم مخلوط كنید.

(دستور انحصاری آشپزآنلاین)

يکشنبه 20/10/1388 - 11:39

مواد لازم برای كباب مرغ:
سینه مرغ رنده شده=1 عدد
سفیده تخم مرغ=1 عدد
پیاز رنده شده نرم=1 عدد
سیر رنده شده=1 حبه
فلفل دلمه سبز ریز شده=1 عدد كوچك
گشنیز ریز شده=2/1 لیوان
نمك و فلفل و زردچوبه=به مقدار لازم
پودر دارچین=كمی
آرد سوخاری=به مقدار لازم
مواد لازم برای ساندویچ:
گشنیز،گوجه فرنگی و خیارسبز=به مقدار لازم
سیب زمینی سرخ شده=2 عدد
كباب مرغ=به مقدار لازم
نان عربی یا پیتا=به مقدار لازم
طرز تهیه:
1. برای تهیه كباب مرغ تمام مواد را با هم مخلوط كرده با دست ورز دهید. در صورت شل بودن مواد به آن آرد سوخاری اضافه كنید تا زمانیكه به دست نچسبد.
2. از مواد به اندازه یك توپ كوچك برداشته به صورت انگشتی در آورده و در سینی فر كه با آلومینیوم پوشانده اید و كمی چرب كرده اید بگذارید. بقیه مواد را به همین طریق آماده كنید.
3. سینی را در فری كه از قبل گرم كرده اید قرار داده تا مرغ به مدت 20 دقیقه با حرارت 200 درجه سانتیگراد بپزد یا تا زمانیكه از پخت آن مطمئن شوید در فر بماند.
4. نانهای عربی را آماده كرده  از مواد روی نانها گذاشته ،كمی سس مایونز ریخته و نانها را بپیچید.


 


 


 


 


(دستور انحصاری آشپزآنلاین)

يکشنبه 20/10/1388 - 11:38
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته