تعداد مطالب : 912
تعداد نظرات : 1345
زمان آخرین مطلب : 3115روز قبل

به آن گروه از آریایی‌ها که مهاجرت نکردند و در «ناف جهان» که به‌زبان اوستایی «ائیرینه‌وئیجنگه»(airyana-vaējangh) خوانده می‌شد، ساکن بماندند ....

 

ائریه - ائیرین - آریاورته - آورته - آریا ویج - ایرانویج - ایران ویژ - اریانه - اران - پرس
ایران - Persia - IRAN

به آن گروه از آریایی‌ها که مهاجرت نکردند و در «ناف جهان» که به‌زبان اوستایی «ائیرینه‌وئیجنگه»(airyana-vaējangh) خوانده می‌شد، ساکن بماندند و با نام ایرج مشهوراند و ایرج (eraj) که به‌زبان پهلوی (erech) خوانده می‌شود، مخفف همان واژه­ی اوستایی است که به پهلوی و پارسی دری (ویج) تلفظ می‌شود که همان مرکز جهان معنی می‌دهد.

واژه­ی ایران که در پارسی ‌میانه به شکل «اران»(erān) بوده، و برگرفته از شکل‌های قدیمی «آریانا» یعنی سرزمین آریایی‌هاست.

واژه­ی «آریا» در زبان‌های اوستایی، پارسی باستان و سنسکریت به ترتیب به شکل‌های «اَیریه»(airya)،«اَریه»(āriya)،«آریه»(arya) به کار رفته است. و نیز در زبان سنسکریت «اریه»(ariya) به معنی سَروَر و مهتر و «آریکه»(aryaka) به معنی مَردِ شایسته‌ی بزرگداشت و حرمت است و آریایی به‌زبان اوستایی «ائیرین»(airyana) و به‌زبان پهلوی و پارسی دری «ایر» خوانده می‌شود و ایرج به‌زبان آریایی «airya» است.
ایر در واژه به‌معنی «آزاده» و جمع آن «ایران» به‌معنی «آزادگان» است.

در شاهنامه درباره­ی پسر سوم فریدون می‌خوانیم :

مر او را که بُد هوش و فرهنگ و رای      مر او را چه خوانند ؟ ایران خدای

ایران در این‌جا به‌معنی جمع «ایر» یعنی آزادگان و «ایران خدای» به‌ معنی پادشاه آزادگان است.

ایرانیان و آریاییان هند که در روزگاران کهن زبان‌های آنان به یکدیگر بسیار نزدیک بود، خود را به این نام خوانده­‌اند.(سیمای ایران تألیف ایرج افشار، ص 67-68-69)

داریوش بزرگ در نوشته‌های نقش رستم و شوش از خود، چنین یاد می‌کند :

«منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین‌های همه‌ زبان، شاه این بوم بزرگ پهناور، پسر ویشتاسب هخامنشی، پارسی، پسر یک پارسی، آریایی، از چهر آریایی (آریایی‌نژاد).»

(اومستد، ا.ت. تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، ص 167)

اریه در نام «اریامنه»(ariyāramna) - اریامنه پدر اَرشام پدر ویشتاسب و ویشتاسب پدر داریوش است - و «ایریه» در واژه‌ی اوستایی «اَیرینَه وئجه»(airyna.vaējangh) ایران‌ویج (ایران‌ویج در دید زرتشتیان هنوز هم به معنای بهترین و مقدس‌ترین بخش ایران و جهان است) و «اَیریوخشوثه»(airyo.xshutha) - اَیریوخشوثه کوهی که آرش، تیر انداز نامی ایران در زمان منوچهر پیشدادی از بالای آن تیری به سوی مشرق انداخت - و «ایره‌یاوه»(airyāva)، ایرج (یاری کننده‌ی آریا) به‌کار رفته است.

در مورد کشورهای دیگر و اقوام آریائی که به اروپا مهاجرت کردند و نام ایران را نگاه داشتند، می‌توان «ایرلند» را نام برد (ایرلند = سرزمین ایرها = سرزمین آریاییان) و هم در آن‌جا است که هنوز معابد میترایی یعنی یادگار دوران فریدون از زیر خاک بدر می‌آید. (دکتر فریدون جنیدی کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان ص - 175 176)

این واژه را در زبان ایرلندی که هم‌ریشه‌ی زبان ماست به شکل «aire» و «airech» و به همان معنی «آزاده» می‌بینیم.

بخش نخست نام کشور ایرلند که در خود زبان ایرلندی «eire» نامیده می‌شود نیز همین واژه است.
Eire; former name of the Republic of Ireland

اریه و ایریه رفته‌ رفته به شکل «ایر»(ēr) درآمد. ایرانیان در نوشته‌های پهلوی ساسانی، خود را به این نام و میهن خود را «ایران»(ērān) نامیدند. (ایرانیان در نوشته‌های پهلوی اشکانی «اَریان»، در ارمنی «اِران»(eran) یا «ایرانشتر»(ērān shathr) و در فارسی «ایرانشهر» نامیده می‌شدند.)
ایران در زبان پهلوی دو معنی داشت : یکی آریاییان یا ایرانیان و دیگر سرزمین ایران.

شکلی دیگری از ایران «اریان» است که در کتاب تاریخ پیامبران و شاهان از «حمزه اصفهانی»، دانشمند سده‌ی 4 آمده است. او یک‌بار از مملکت «اریان» و هم «فرس» و به بیان دیگر «اریان» نام می­برد و می­گوید که ایشان پارسسیان‌اند.(اصفهانی، حمزه. تاریخ پیامبران و شاهان، ص2)
از این سخن پیداست که او اریان را در معنی جمع و به جای ایرانیان یا آریایی­ها بکار برده است.

شکل «اریان شهر» نیز به جای «ایران‌ شهر» در کتاب التنبیه و الاشراف، تألیف «ابوالحسن علی مسعودی»، مورخ سده‌ی 4 نیز دیده شده است.(مسعودی، ابولحسن علی.التنبیه و الاشراف، صص 38-39)
«شثر» (= شهر در فارسی) که در واژه­ی پهلوی «ایران شثر» آمده است در آن زبان به معنای کنونی «سرزمین» است.
در زبان پهلوی ساسانی به جای شهر (در معنی امروزی) شثرستان (= شهرستان در فارسی) بکاربرده می‌شد و کیشور (= کشور در فارسی) به معنی یک بخش از هفت بخش زمین بود که به تازی «اقلیم» خوانده شده است. در زبان پهلوی از واژه‌ی «ایرانشثر»، کشور ایرانیان، کشور آریاییان خواسته و دریافته می‌شد. (کیا، دکتر صادق. آریا مهر، ص 3-4)

ایران هم‌چنین منسوب به‌محل آن، به‌نژاد «ایر» یا جایگاه آریاییان گفته می‌شده و هم‌اکنون نیز به همان نسبت خوانده می‌شود. بخشی از پیام کی‌خسرو به افراسیاب‌ را ببینید :

به ایران زن‌ و مرد لرزان به ‌خاک         خروشان ز تو پیش یزدان پاک

که در این بیت : ایران به‌معنی کشور آریاییان است، یا :

دریغ‌ است، ایران که ویران شود          کنام پلنگان ‌و شیران شود

ابوسعید ابوالخیر در این چهارپاره (رباعی) ایران را به معنی جمع ایر آورده است :

سبزی بهشت و نوبهار از توبرند               آنی که به خلد یادگار از تو برند
در چین وختن، نقش‌ونگار از تو برند         ایران همه فال روزگار از تو برند

پنج شنبه 28/5/1389 - 23:43

آیا به خاطر دارید زمانی را كه از سوی دیگران توهین و تحقیر شدید؟ احساس توهین و تحقیر شدن می تواند از یك نگاه، یا یك گفته یا از یك شانه بالا انداختن ناشی شود. ممكن است تحت تأثیر سخن كسی احساس بی ارزش بودن بكنید.

تحقیر

گیج می شوید و به جای آن كه روحیه‌ی خود را بهتر كنید به تدریج روحیه‌ی خود را می‌بازید و احساس حقارت می‌كنید. توهین و تحقیر كردن، ابری تیره و سردرگمی ایجاد می‌كند و چه بسا كه سال ها در شما باقی بماند.

ممكن است بگویید «مسلماً توهین و تحقیر كردن‌های متعددی وجود دارد. علتش این است كه می‌توان از امور مختلف انتقاد كرد» بله شاید این طور باشد. از حالت نگاه‌ها، طرز لباس پوشیدن، طرز زندگی، از آداب و اخلاق، از عملكرد و از طرز سخن, ابرو در هم کشیدن، به آسانی و به شیوه های مختلف می‌توان به دیگران گفت كه آن ها مشكلاتی دارند، كه آن ها خوب نیستند. اغلب ما تحت تأثیر توهین و تحقیرهای دیگران خودبه‌خود در مقام توهین و تحقیر خویشتن برمی‌آییم و این بر ابعاد گرفتاری می‌افزاید. در ادامه مطلب به انواع رفتارهای تحقیرآمیز اشاره می كنیم و راه حل هایی برای هركدام ارائه می‌دهیم: توهین و تحقیرهای كلامی مستقیم، توهین و تحقیرهای كلامی غیرمستقیم و توهین و تحقیرهای غیركلامی و بالاخره توهین و تحقیر كردن خویشتن.

1) توهین و تحقیر كلامی مستقیم

این رفتاری كاملاً مشخص است. خیلی ساده، كسی با كلام، شما را توهین و تحقیر می‌كند. برای مثال فرض كنید از آسانسوری بیرون آمده‌اید و برحسب اتفاق به كسی كه منتظر سوار شدن در آسانسور بوده تنه می‌زنید. شخص مزبور بی درنگ به روش خصمانه واكنش نشان می دهد: « چرا مواظب نیستی؟». محتوای گفته ی او كاملاً مشخص است. چگونه باید نسبت به این واكنش تند جواب بدهید؟

بگذارید كه شخص مخاطب شما، خشمش را تخلیه كند و كمی آرام بگیرد.

اگر اشتباهی از شما سر زده، حتی اگر مخاطب شما به شما توهین كرده باشد، آن را اذعان كنید.

در برابر طرز برخورد او ابراز وجود كنید.

با یك یا چند جمله كوتاه و خلاصه برخورد را به پایان برسانید.

اگر قصد و نیت طرف مقابل شما روشن باشد،‌ این اقدامات به از میان برداشتن تحقیرها كمك می كند.

در ماجرای آسانسور كه برایتان نقل كردم می توانید با كمی حوصله اجازه بدهید كه شخصی كه با او برخورد كرده‌اید خشم خود را تخلیه كند و به آرامش نسبی برسد. وقتی تندی كلام او كاهش می‌پذیرد به او بگویید: «از این كه با شما برخورد كردم عذرخواهی می كنم. تصادفی بود. مسلماً شما ناراحت هستید و حق هم با شماست اما من مایل نیستم كه حرف‌های تند و ناسزا بشنوم. می توانم بدون توهین هم گفته‌های شما را بشنوم». این صرفاً یك مثال درباره ی مراحلی است كه در بالا به آن اشاره كردیم.

«كسی كه برای خود احترام قایل است از گزند دیگران در امان است، او كتی را بر تن دارد كه كسی را یارای پاره كردن آن نیست».

2) توهین و تحقیرهای كلامی غیرمستقیم

به مثالی درباره رابطه‌ی شما و رئیستان اشاره می كنیم: «كارت دیروز عالی بود، اشتباهات دستوری در گزارش, آن را خودمانی كرده بود». و یا «وقتی این لباس را می‌پوشی جالب می‌شوی».

توهین و تحقیرهای كلامی غیرمستقیم درواقع پرخاش غیرمستقیم هستند. رفتار پرخاشگرانه غیرمستقیم در واقع یك حمله پنهانی است. برای رو به رو شدن با توهین و تحقیرهای غیرمستقیم قبل از هركار سعی كنید اطلاعات بیش‌تری به دست آورید، در هریك از مثال‌های فوق می‌توانید بپرسید: «منظورتان چیست؟»  با جوابی كه می‌گیرید از نیت شخص رودرروی خود مطلع می‌شوید. شاید شما حرف او را به درستی درك نكرده‌اید.

واكنش بعدی شما به جواب طرف مقابل بستگی دارد. اما بخشی از هدف شما این است كه به مخاطب خود بیاموزید به روش دیگری با شما حرف بزند. اگر رئیستان در برابر پرسش شما جواب دهد: «به نظر من كارت را خیلی خوب انجام دادی» می توانید به او بگویید: «متشكرم اما من كمی گیج شدم. اگر واقعاً از اشتباهات دستور زبان من ناراحت هستید، دلم می خواهد كه مستقیماً این مطلب را بیان كنید. درست نفهمیدم كه پروژه‌ی من خوب بود یا نه». با این سیاست شما به رئیستان می آموزید كه با شما رك و صریح حرف بزند.

سکوت

اما اگر همسرتان در مقام شوخی نباشد چه می‌كنید؟ فرض كنید واكنش بعدی رئیس شما حالتی پرخاشگرانه‌تر داشته باشد. هر توهین و تحقیر كلامی غیرمستقیم می تواند به یك توهین و تحقیر كلامی مستقیم تبدیل شود. وقتی از مخاطب خود توضیحات بیش‌تری می‌خواهید واكنش او می‌تواند بدتر شود. توصیه ما این است كه ابراز وجود كنید و مراحلی را كه در زمینه‌ی برخورد با تحقیرهای كلامی مستقیم گفتم مورد استفاده قرار دهید. باید آمادگی داشته باشید كه اگر مخاطب شما در جواب به سئوال شما تحقیر كننده تر حرف زد قاطعانه تر برخورد كنید.

 

 

3) توهین و تحقیرهای غیركلامی

با كسی كه به ما بد نگاه می كند یا ژست می‌گیرد چه باید بكنیم. وقتی مخاطب شما بدون این كه كلمه ای در تحقیر شما بگوید با رفتارش ما را تحقیر می‌كند به او چه جوابی می‌دهید؟  برخورد با توهین غیركلامی بسیار دشوارتر است. زیرا این احتمال وجود دارد كه شخص توهین كننده اصولاً متوجه رفتار توهین آمیزش نباشد. از آن گذشته نمی توانید مطمئن باشید كه لزوماً از قصد و نیت شخص توهین كننده آگاه شده‌اید. اگر مطمئن هستید ، سعی كنید او را به شكلی مجبور كنید كه به جای ژست از كلمات استفاده كند. می‌توانید به طرزی قاطعانه بگویید: «ممكن است لطفأ آن طرز نگاهت را برای من كلمه به كلمه ترجمه كنی؟ من نمی توانم به درستی منظور تو را درك كنم مگر این كه مستقیماً نظرت را با من در میان بگذاری». در این لحظه منتظر یك تحقیر كلامی باشید و با توجه به آنچه لحظاتی قبل خواندید نسبت به آن واكنش نشان دهید.

یكی از هدف های عمده رفتار توأم با ابراز وجود این است كه هر دو طرف بتوانند نظرات خود را آشكارا و صادقانه بیان كنند. برای اغلب ما انجام این كار دشوار است و به همین دلیل است كه اغلب تفسیر و تعبیر خود را استتار می كنیم و آن را به گونه ای غیرمستقیم و توهین‌آمیز ارائه می دهیم.

گرچه نمی‌توانیم همه‌ی پیام های غیركلامی را از بین ببریم، بهتر است تا حد امكان آن ها را به كلمات تبدیل كنیم زیرا این امكان وجود دارد كه رفتار مخاطب خود را به اشتباه تفسیر كرده باشیم.

«آیا من كاری كردم كه شما از آن خوشتان نیامد؟» با این رفتار واكنش غیركلامی را به جوابی آشكار تبدیل می كنید.

4) توهین و تحقیر خود

اختلاف و تضاد درونی نیز می‌تواند به تحقیر كردن شما بینجامد. در این شرایط كسی كه توهین می كند خود شما هستید. درواقع تحقیر شدن می‌تواند منشأ بیرونی یا درونی داشته باشد. مواظب برخوردی كه با خود می كنید باشید. سعی كنید از رفتار تحقیرآمیز درون خود فرار نكنید. اما رفتار به شدت خشم برانگیز درقبال خود را نیز توصیه نمی‌كنیم. به جای هردو راهی اعتدالی در پیش بگیرید. رفتاری توأم با ابراز وجود داشته باشید. صادق و آشكار باشید و مستقیماً با خود روبرو شوید. نه از رفتار تحقیرآمیز خود فرار كنید و نه درصدد برخورد توهین آمیز با آن برآیید. بلکه با واقع بینی بر خود مسلط شده و ضعف خودرا برظرف کنید.

پنج شنبه 28/5/1389 - 23:34

دانشمندان با گذشت قرنها از زمانی که انسان به واسطه جایگاه خورشید در آسمان تغییرات فصلها را تخمین می زد اکنون با بررسی های دقیق تر حرکات مداری زمین، دلایل علمی و زمان دقیق تغییر فصلها را تعیین می کنند.

 

تغییر فصل

دانشمندان با گذشت قرنها از زمانی که انسان به واسطه جایگاه خورشید در آسمان تغییرات فصلها را تخمین می زد اکنون با بررسی های دقیق تر حرکات مداری زمین، دلایل علمی و زمان دقیق تغییر فصلها را تعیین می کنند.

فصلها تاثیراتی غیر قابل انکار بر زندگی انسانها دارند، آنها بر روی فعالیتهایی که انسان انجام می دهد، غذاهایی که نیاز دارد و لباسهایی که به تن می کند و مهمتر از همه حالات روحی تاثیر می گذارد. روز دوشنبه 21 ژوئن 2010 یا 31 خرداد 1389 فصل به صورت رسمی تغییر می کند و تابستان در نیمکره شمالی و زمستان در نیمکره جنوبی آغاز خواهد شد.


دلایل این تغییرات در فصلهای سال چیست؟


توانایی پیش بینی فصلها به واسطه ردیابی نقاط طلوع و غروب خورشید طی یک سال یکی از کلیدی ترین رموز بقا در دورانهای باستان بوده است بابلی ها، مایاها و دیگر فرهنگهای کهن سامانه های پیچیده ای را برای ردیابی تغییرات فصلی به وجود می آوردند اما کشف دانش نهفته در پس تغییر فصلها قرنها به طول انجامید.


"نیکلای کوپرنیک" با اعلام اینکه خورشید و نه زمین، مرکز سامانه خورشیدی قرار دارد به صورت ریشه ای دیدگاه انسان از اختر شناسی را تغییر داد و این دیدگاه به درک پیشرفته انسان از ارتباط میان خورشید و زمین منتهی شد.


اکنون انسان می داند زمین در مسیری بیضی شکل به دور خورشید می چرخد و به صورت همزمان حول مداری که نسبت به سطح مداری اش دارای شیب است، نیز در حرکت است این به آن معنی است که نیم کره های متفاوت در طول سال در معرض مقادیر مختلفی از نور خورشید قرار دارند به دلیل اینکه خورشید منبع نور، انرژی و حرارت زمین به شمار می رود، تغییر شدت و تمرکز تابشهای آن منجر به آغاز فصلهای زمستان، بهار، تابستان و پاییز می شود.


انقلابها و اعتدالها


فصلها در واقع به واسطه انقلابها و اعتدالها (Solstices and Equinoxes) به وجود می آیند، عبارات اخترشناسی که با شیب زمین در ارتباط است.


انقلابها نشانگر زمانی هستند که قطبهای زمین به حداکثر فاصله خود از خورشید و یا حداکثر فاصله به سوی خورشید رسیده باشند، این زمانی است که تفاوت میان ساعات روز و شب به بیشترین حالت خود می رسد. انقلابها هر سال در روزهای 20 یا 21 ژوئن و 21 یا 22 دسامبر رخ می دهند و نمایانگر آغاز رسمی فصلهای تابستان و زمستان هستند.


اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی به ترتیب منادی آغاز بهار و پاییز اند، در این زمان از سال خورشید دقیقا بر فراز خط استوای زمین قرار گرفته و طول روزها و شبها در بیشتر نقاط سیاره با هم برابر است.


هر سال در 20 یا 21 ماه مارچ نیمکره شمالی اعتدال بهاری را تجربه کرده و از نشانه های سبز بهار لذت می برد در همان زمان در نیمکره جنوبی با آغاز اعتدال پاییزی بادها سردتر شده و پاییز آغاز می شود.


اعتدال دیگر سال در 22 یا 23 سپتامبر رخ می دهد زمانی که رنگهای سبز تابستان در نیمکره شمالی به نارنجی پاییز می گراید و در نیمکره جنوبی، سپیدی زمستان پذیرای ردپای سبز بهاری می شود.


اعتدالها و انقلابها به واسطه همخوانی شیب متغییر زمین با مدار آن به دور خورشید، از سالی به سال دیگر تغییر می کنند. امسال لحظه آغاز انقلاب در ماه ژوئن ساعت 7:28 دقیقه روز دوشنبه خواهد بود این لحظه ای است که جایگاه ظاهری خورشید در آسمان در دورترین حد شمالی قرار دارد.


تاثیر بر روی آب و هوا


به گزارش مهر، تغییرات فصلی تاثیرات متفاوتی بر روی آب و هوا از خود به جا می گذارند، در حدود انقلاب ژوئن، قطب شمال به سمت خورشید متمایل شده و نیمکره شمالی تابستان را آغاز خواهد کرد. تراکم تابشهای خورشیدی در این زمان بیشتر خواهد بود زیرا این تابشها به صورت مستقیم تابیده شده و یا به عبارتی دیگر نور خورشید بر روی منطقه کوچکتری از زمین متمرکز می شود. در این دوره روزها طولانی تر شده و همین ویژگی نیز باعث افزایش میزان جذب تابشهای خورشیدی طی 24 ساعت روز خواهد شد دیگر عامل تاثیر گذار در تغییرات آب و هوایی کوتاهتر شدن مسیر پرتوهای خورشیدی از میان اتمسفر جاذب انرژی قبل از رسیدن به زمین است.


هنگامی که تابستان در نیمکره شمالی آغاز شده است، قطب جنوب از خورشید فاصله گرفته و آغاز سرما را احساس خواهد کرد. تابشهای پر حرارت خورشید در این نیمکره سطوح وسیعتری را پوشش داده و قبل از رسیدن به زمین باید مسافت طولانی را از میان اتمسفر سفر کنند، در این دوره مجال نور خورشید برای تابیدن بر روی زمین نیز کوتاهتر خواهد بود. این شرایط در ماه دسامبر برعکس خواهد شد.


در حالی که انقلابها نقطه اوج تابستان و زمستان را متناسب با شدت پرتوهای خورشیدی نمایان می سازند، توانایی تعیین سردترین یا گرم ترین روزها را ندارند؛ شاید به این دلیل که حرارت روزها تنها به میزان حرارتی که اتمسفر از خورشید می گیرد ارتباط نداشته و به میزان حرارتی که طی جذب این حرارت توسط زمین و اقیانوسها، از دست می رود نیز بستگی دارد.


بر اساس گزارش ان بی سی، تنها زمانی که زمین و اقیانوسها به اندازه ای حرارت جذب کنند که با حرارت اتمسفر به تعادل برسند، انسان قادر خواهد بود سردترین روزهای زمستانی و گرمترین روزهای تابستانی را احساس کند.

 

پنج شنبه 28/5/1389 - 0:8

در تاریخ اتفاقات بسیاری افتاده که  کنکاش برای یافتن دلایل آن، امروز یکی از دغدغه‌های محققان و علاقه مندان به تاریخ به شمار می رود.کشف راز ناپدید شدن و تلاش برای یافتن گنج و ثروتهای عظیم پادشاهان یکی از جذاب ترین بخشهای تاریخ است

گنج

 

گنج اسپانیایی

گنج اسپانیایی

یک دزد دریایی به نام ریش قرمز طی دو سال دزدی دریایی در سال­های ۱۷۱۶ تا ۱۷۱۸ ثروت فراوانی برای خودش ذخیره کرد. در این سال­ها همگان معتقد بودند کشوری بیشتر قدرت دارد که طلا و جواهر بیشتری داشته باشد.
اسپانیایی­ها در این مورد سرآمد دیگران بودند آنها با استخراج معادن در آمریکای جنوبی این جواهرات را در کشتی­های بزرگ به اسپانیا منتقل می­کردند.
این دزد دریایی هم با همکارانش صبورانه!! روی دریا مشغول گشت زنی بودند تا سر و کله کشتی­های اسپانیایی پیدا شود و آن وقت با سرعت به غارت کشتی می­پرداختند. نکتۀ مهم این بود که این دزد دریایی همواره جواهرات را در جایی دفن می­کرد.
این دزد دریایی بالاخره در سال ۱۷۱۸ دستگیر شد و با مرگش معلوم نشد که این گنج کجاست و چه بر سر آن آمد. کشتی این سارق نیز بعدها غرق شد. تا مدت­های مدید افراد متعددی به جستجوی گنج پرداختند.
حتی در سال ۱۹۹۸ نیز کشتی را از زیر آب بیرون آوردند اما حتی یک نشانه هم از گنج به دست نیامد. محققین حدس می­زنند که این گنج در جزایر کارائیب یا خلیج ورجینیا و یا غارهای جزیرۀ کایمان دفن شده باشد.

گنج


ثروت پرو

در سال ۱۸۲۰ میلادی شهر لیما از کشور پرو در معرض یک شورش عظیم و عمومی قرار گرفت به همین منظور حکام پرویی تصمیمی گرفتند که جواهرات موجود در شهر را برای دور ماندن از سرقت به مکزیک منتقل کنند. گنج­ها شامل مقادیر زیادی جواهرات به صورت سنگ، شمعدان­های طلا، مجسمۀ حضرت مریم از طلا و ظروف بسیار دیگر بود.
این گنج یازده کشتی را به طور کامل پر کرد. ویلیام تامپسون  مسئول کشتی و حمل این گنج عظیم به مکزیک بود. اما غافل از آنکه در میان همراهان و کارگران کشتی، دزدان دریایی رخنه کرده­اند. پس از سرقت،دزدان تصمیم گرفتند که جواهرات را به جزیره کوکاس در اقیانوس هند برده و در آن محل نگه دارند تا آبها از آسیاب بیافتد.
تامپسون فرماندۀ کشتی هم که دیگر با دزدان همدست شده بود، به اتفاق سارقان به جزیره می­رود. اما ارتش مکزیک در تعقیب آنها وارد جزیره شد. به همین جهت دزدان به سوی جنگل­های انبوه گریختند. از آن زمان تاکنون دیگر هیچ اطلاعی از این گنج نیست. تاکنون نیز سیصد گروه به جستجوی این گنج رفته­اند اما به موفقیتی دست پیدا نکرده­اند. به همین جهت برخی مدعی‌اند دزدان دریایی گنج را در جزیره دیگری دفن کرده و سپس به این محل آمده­اند.

 

مدفون در گل­ها


در سال ۱۵۲۰ میلادی اسپانیایی­ها با خشنونت تمام تمدن کهن آزتک را از پای درآوردن در حالی که شهر به طور کامل توسط ارتش اسپانیا محاصره شده بود فرمانده آرتکها (منته زوما) به نبرد ادامه می­داد تا اینکه به شدت مجروح شد به همین جهت سربازان مدافع شهر تصمیم گرفتند جواهرات را در گوشه­ای گرد آورده و در یک زمان مناسب از شهر گریخته و جواهرات را نیز با خود ببرند. اما ورود اسپانیایی‌ها به شهر و قتل عام مردم باعث شد که آنها شتابزده تمامی جواهرات را به قعر دریاچه تزوکو بریزند. ظروف نقره و طلا و سنگ‌های گرانقیمت فراوانی در شهر ذخیره شده بود اما همه آنها به دریاچه ریخته شدند تا اگر امکانش بود روزی به آنجا بازگشته و دوباره آنها را به دست آورند. اما کسی زنده نماند و آنهایی هم که توانستند بگریزند دیگر نتوانستند به شهر باز گردند.
امروزه این گنج عظیم پس از پنج قرن هنوز دست نخورده در میان گل و لای دریاچه پنهان شده است. در سال­های اخیر تلاش زیادی برای دستیابی به این جواهرات صورت گرفته حتی یکی از رئیس جمهورهای مکزیک نیز دستور لایرویی دریاچه را داد اما اقدام انجام گرفته بی­نتیجه ماند.

 

 

گنج فرعون

موقعی که هاوارد کارتر در سال ۱۹۲۲ توانست محل دفن فرعون مصر به اسم توتن آمخ خاتون را پیدا کند. از کارهای هنری موجود در قبر او شگفت زده شد. در کنار قبر او یک خزانۀ نگهداری جواهرات قرار داشت که کاملاً خالی بود. بعدها کارتر حتی نقشه و کاتالوگ جواهرات موجود را نیز پیدا کرد. به همین جهت خالی بودن گنجینه وی را به فکر برد.
برای کارتر عجیب بود که چه کسانی و چگونه اقدام به این سرقت کرده­اند. زیرا مسیر دستیابی به مقبره فوق العاده پیچیده بود و یافتن مسیر از فهم انسان­های عادی خارج بود. ضمناً این همه ثروت را امکان نداشته بتوانند به راه دوری ببرند و لذا ممکن بود در همین اطراف دوباره دفن کرده باشند.
محققان به این نتیجه رسیدند  که همان کسانی که محل دفن را ساخته و نیز جواهرات را در آنجا نهاده­اند، در همان سال­ها یعنی ۳۴۳ تا ۴۲۵ قبل از میلاد، خود اقدام به خارج کردن گنج­ها نموده­اند اما تاکنون کسی نتوانسته این گنج را پیدا کند. ولی پژوهشگران معتقدند که بالاخره  این گنج در روزی روی خودش را به انوار خورشید نشان خواهد داد.

اتاق کهربا واقع در کشور روسیه

گم شدن اتاق کهربا

اما گم شدن اتاق کهربا احتمالاً یکی از عجیب­ترین گم­شدن­های جواهرات در تاریخ است. این اتاق یازده متر مربعی تماماً دیوارهایش با کهربا و انواع جواهرات و نیز کارهای هنری منحصر به فرد تزئین شده بود. این اتاق در سال ۱۷۱۶ میلادی برای فردریک پادشاه پروس ساخته شده و محل آن نیز در نزدیکی کاخ کاترین در سن پترزبورگ روسیه بود.
هیتلر موقعی که به روسیه حمله کرد تلاش نمود این اتاق را به آلمان انتقال دهد اما تمامی دیوارهای اتاق رو به خرد شدن رفت و لذا و تلاش کرد با چسباندن کاغذ دیواری مانع از فرو ریختن آن شود اما این اقدام هم بی­فایده بود.
لکن از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ دیگر کسی از این اتاق اطلاعی نداشت و پس از پایان جنگ نیز دیگر هیچکس از این اتاق و یا نشانه­هایی از آن را مشاهده نکرد.
آیا این اتاق در یکی از شهرهای زیرزمین مدفون است؟ آیا آن را آتش زده­اند؟ به هر حال تا امروز که خبری تازه از آن نیست.
اما خوشبختانه یک مدل بازسازی شده از آن امروز در کاخ کاترین وجود دارد. این اتاق اگر امروز وجود داشت رقمی معادل ۱۴۲ میلیون دلار ارزش داشت.

پنج شنبه 28/5/1389 - 0:7

با نیم کره های مغزتان شوخی کنید

نیمکره چپ و نیمکره راست مغز


پنج شنبه 28/5/1389 - 0:5

 


لطفا پارک نکنید!لطفا پارک نکنید!


لطفا پارک نکنید!


لطفا پارک نکنید!


لطفا پارک نکنید!


لطفا پارک نکنید!


لطفا پارک نکنید!


لطفا پارک نکنید!


لطفا پارک نکنید!


لطفا پارک نکنید!


لطفا پارک نکنید!


لطفا پارک نکنید!


لطفا پارک نکنید!


لطفا پارک نکنید!


لطفا پارک نکنید!
پنج شنبه 28/5/1389 - 0:1

پنج‌شنبه گذشته، طوفان سریعی شهر زوریخ در سوییس را درنوردید و در عین حال، فرصت مناسبی را برای عکاسی از صاعقه‌ها و رعدوبرق‌ها فراهم آورد. عکاس آسوشیتدپرس هم حرکت افقی این صاعقه و برخورد آن را به برج روی تپه ثبت کرد.

صاعقه  عجیب

 

 

صاعقه‌ها و رعدوبرق‌ها، جریان‌های الکتریکی بسیار قدرتمندی هستند که در اثر مالش ابرها به یکدیگر و ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی بین ابرها یا ابر و زمین اتفاق می‌افتد. صاعقه معمولا به نقاط مرتفع و نوک‌تیز برخورد می‌کند، چرا که چگالی بارهای الکتریکی در آن نقاط زیاد است.

هرچند در کشور ما صاعقه زیاد روی نمی‌دهد، اما رعایت چند نکته ایمنی در زمان وقوع صاعقه الزامی است. نخست اینکه در دشت باز قرار نگیرید، به زیر درخت نروید (چون احتمال برخورد صاعقه با درخت زیادتر است) و اگر هیچ پناهگاهی نبود، خودتان را جمع و جور کنید و روی زمین بنشینید!

چهارشنبه 27/5/1389 - 23:55

امشب به احتمال 35درصد در قطب جنوب برف سبز خواهیم داشت، این عکس هم شاهدی بر آن است. شفق‌های قطبی آن‌قدر پرنور بوده‌اند که رنگ سبز آن‌ها از روی یخچال‌های دائمی قطب جنوب بازتاب شده‌اند.

برف سبز

نیک رودن، پژوهشگری که به تازگی از ایستگاه دیویس استرالیا در قطب جنوب بازگشته، این عکس را فرستاده و در توضیح آن نوشته است: «در روز اول آگوست / 10 مرداد، طوفان‌های مغناطیسی خورشید به زمین برخورد کردند و آن‌قدر درخشان بودند که بازتاب نور آن‌ها روی برف و یخ قطب جنوب به وضوح نمایان بود. علاوه بر شفق‌های قطبی سبزرنگ، می‌توانید رد لیزر سبزرنگ لیدار ایستگاه دیویس را نیز در گوشه راست تصویر ببینید. لیدار ابزاری مانند رادار است که به جای امواج رادیویی از لیزر استفاده می‌کند و اطلاعات دقیقی از فوقانی‌ترین لایه‌های جو فراهم می‌کند.

اما چرا امشب برف سبز خواهیم داشت؟ طی روزهای گذشته، طوفان خورشیدی جدیدی رهسپار زمین شده و پیش‌بینی می‌شود طی امشب و فردا به زمین برخورد کند. قطب جنوب زمین هم که در شب زمستانی قطبی فرو رفته، با 35درصد، بهترین شرایط را برای مشاهده این شفق‌های قطبی زیبا دارد.

چهارشنبه 27/5/1389 - 23:50

مطالعه روی گونه‌ای از طوطی بومی منطقه نیوزیلند نشان می‌دهد مهارت عجیب این پرنده در باز کردن قفل ظرف‌های غذا اتفاقی نیست بلکه این طوطی با دقت و حوصله یک شطرنج‌باز این مراحل را برنامه‌ریزی کرده است.

مهارت غجیب طوطی های نیوزلند

 

این طوطی زیبا که بومی منطقه نیوزیلند است شهرتش را مدیون مهارت عجیبی است که در باز کردن انواع قفل‌های ساده و سرقت مواد غذایی دارد. مطالعات نشان می‌دهند حتی قفل‌های به مراتب پیچیده‌تر هم نمی‌توانند این پرنده زیرک را از رسیدن به غذای مورد نظرش بازدارند.

به گزارش نیوساینتیست، هیرومیتسو میاتا از دانشگاه کیوتو در ژاپن آزمون‌هایی را انجام داده که نشان می‌دهد این طوطی‌ها قادرند برای بازکردن انواع قفل‌ها برنامه‌ریزی کنند و مرحله‌به‌مرحله پیش بروند. در اولین مرحله طوطی توانست ظرف غذایی را که با سه قفل ساده چفت شده بود، باز کند.

میاتا آزمون مرحله دوم را پیچیده‌تر انتخاب کرد. در این مرحله دو قفل که یکی دیگری را پوشانده بود برای ظرف غذا استفاده شدند. طوطی می‌بایست چفت اول را باز کند، کنار بزند و قفل دوم را بازکند. این مرحله زمان‌بر بود اما در نهایت طوطی می‌توانست به غذای مورد علاقه‌اش برسد. (می‌توانید این ویدئوی فوق‌العاده را اینجا تماشا کنید یا منتظر باشید تا این ویدیو با فرمت mp4 در ادامه بارگذاری شود).

 

 

 

تکرار این مراحل نشان می‌داد اگر پیش از بستن قفل‌ها امکان تماشا و بررسی آنها به طوطی داده شود، این پرنده به زمان کوتاه‌تری برای باز کردن قفل‌ها نیاز خواهد داشت. این مطالعه نشان می‌دهد پرندگان هم می‌توانند برایحل یک مسئله برنامه‌ریزی کنند و قدم‌به‌قدم پیش بروند. پیش از این گمان می‌شد این موفقیت‌ها اتفاقی هستند.

چهارشنبه 27/5/1389 - 23:46

جین چوی و تامس شاین دو معمار آمریکایی جایزه سازه ساخته‌نشده جامعه معماران بوستون را دریافت کردند.

معماری دکل برق

 

 

به گزارش دیلی تلگراف آنها این جایزه را برای طرح‌شان به نام "سرزمین غول‌ها" دریافت کردند.

این طرح در اصل برای مسابقه ساخت دکل‌های برق فشار قوی که قرار است جریان الکتریسیته را در ایسلند منتقل کنند فرستاده شده بود.

این مسابقه به قصد یافتن شکل جدیدی برای خطوط و دکل‌های فشار قوی در ایسلند برگزار شد.

طراحی این دو معمار دکل‌های فشار قوی را با ایجاد تغییرات اندکی به صورت پیکره‌هایی غول‌آسا در می‌آورد.

معماری دکل برق

معماری دکل برق

معماری دکل برق

معماری دکل برق

 

 

چهارشنبه 27/5/1389 - 23:42