• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 415
تعداد نظرات : 360
زمان آخرین مطلب : 3650روز قبل
غرور بزرگترین نعمتی است که خداوند به مردم ضعیف هدیه میدهد
چهارشنبه 6/6/1387 - 11:17

برای خریدن عشق هر کس هر چه داشت آورد

دیوانه که هیچ نداشت،گریست

گمان کردند چون هیچ ندارد میگرید،هیچ کس به قدر دیوانه ندانست که قیمت عشق،اشک است وقیمت اشک،عشق.......

يکشنبه 3/6/1387 - 10:25

کاش دوستی آدمها مثل رفاقت چشم و دست بود

وقتی دست زخم میشه چشم گریه میکنه   وقتی چشم گریه میکنه دست اشکاشو پاک میکنه

يکشنبه 3/6/1387 - 10:11
ببخشید از اداره برق مزاحمتون میشم مثل اینکه برق نگاهتون یه نفر را اسیر کرده

میدونی فرق تو با توپ چیه؟اینکه توپ فوتبال باید خیلی زحمت بکشه تا گل بشه.اما تو خودت گلی.............


 کمتر از دیروز  بیشتر از فردا

بیشتر از خودم    کمتر از خدا 

بیشتر از خورشید  عمیق تر از دریا

دوست دارم

شنبه 2/6/1387 - 22:54
مرگ از زندگی پرسید:چرا من تلخم و تو شیرین؟زندگی در پاسخ گفت:چون من دروغم وتو حقیقت.

خداوند

آتش را آفرید تا ارزش آب را بدانیم

خلاء را زایید تا ارزش هوا را بدانیم

وبعد مرگ آمد

                  تا ارزش زندگی رابدانیم


 

 

 

شنبه 2/6/1387 - 22:34
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته