• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 1920
تعداد نظرات : 2105
زمان آخرین مطلب : 3308روز قبل

""زندگي انسانها: رنج بردن " لب فرو نشاندن"ستايش کردن"اميدوار بودن و در نهايت هم مردن.""پاسکال""زهره""parandeh2""

يکشنبه 29/3/1390 - 18:20

""کسي که به جلو نگاه نمي کند يقينا عقب خواهد ماند.""زهره""parandeh2""

يکشنبه 29/3/1390 - 18:16

""صبر و متانت ريشه ي اميد و اميد کليد پيروزي است.""زهره""parandeh2""

يکشنبه 29/3/1390 - 18:15

""هر چه به مرگ نزديکتر مي شويم آمال و آرزوهاي مان نيز بيشتر مي شود.""دکتر يانگ""زهره""parandeh2"""

يکشنبه 29/3/1390 - 18:11

""مراقب باشيد که تنش هاي شما روي هم انباشته نشوند. پس هر روز مدتي را به تمرين آسودن بدن و ذهن خود اختصاص دهيد و مشکلاتتان را با خدا در ميان بگذاريد. اساس يک جسم سالم " ذهني شاد است. بنا بر اين نگذاريد که چيزي شما را بر آشفته کند" يا آرامشتان را در هم بريزد.""جي.پي.واسواني""زهره""parandeh2""

شنبه 28/3/1390 - 19:20

""دنيا هيچ نقصي ندارد: نقصي که در ديگران مي بينيم ناشي از نگرش معيوب ماست. لازم نيست دعا کنيم تا دنيا تغيير کند" بلکه بايد دعا کرد تا ديد ناقص ما اصلاح شود تا ببينيم که همه چيز درست و نيک بوده و خواهد بود.""جي.پي.واسواني""زهره""parandeh2""

شنبه 28/3/1390 - 19:14

""هرگز بار نگراني و تشويش يک لحظه را به لحظه ي بعد منتقل نکنيد. آيا کسي شما را رنجانده است؟ آيا کسي به شما افترا زده " يا بي حرمتي کرده است؟ همه را فراموش کنيد" تا آسوده خاطر شويد.""جي.پي.واسواني""زهره""parandeh2""

شنبه 28/3/1390 - 19:11

""شادي ما بسته به اتفاقاتي که براي ما رخ مي دهد نيست""بلکه به چگونگي واکنش ما در برابر آنها بستگي دارد.""اگر واکنشمان مثبت باشد" هيچ رويدادي نمي تواند ما را اندوهگين کند.""جي.پي.واسواني""زهره""parandeh2""

جمعه 27/3/1390 - 20:5

""وظايف خود را مومنانه "با صميميت و صداقت به انجام برسانيد."" آنگاه مدتي از روز را به خود اختصاص دهيد"تا با خود در خلوت بنشينيد و با خدا راز و نياز کنيد.""جي.پي.واسواني""زهره""parandeh2""

جمعه 27/3/1390 - 20:0

انسان به راستي آزاد کيست؟ کسي که آرزويي ندارد""هيچ توقعي ندارد""و هيچ ادعايي ندارد."" بلکه هر آنچه را که به سوي او مي آيد ""به عنوان خواست خدا مي پذيرد.""جي.پي.واسواني""زهره""parandeh2""

جمعه 27/3/1390 - 19:56
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته