• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 1920
تعداد نظرات : 2105
زمان آخرین مطلب : 3315روز قبل

"" معبود در پس هفت حجاب پنهان شد"اما من او را در درونم یافتم. آنگاه در سبزه ها و آفتاب" در رودها و کوه ها" در هر چه هست و نیست" او را یافتم.""((تی.ال.واسوانی))*زهره*parandeh2*

دوشنبه 13/4/1390 - 20:15

(( خدایا ! )) در رویارویی با مشکلات " در میان نا امیدی و شکست " به یادم آور: این نیز بگذرد.((تی.ال.واسوانی))*زهره*parandeh2*

دوشنبه 13/4/1390 - 20:10

(( خدایا ! )) من از طبقه ی پست به شمار می آیم و کارهایم به گناه آلوده است. اما این پینه دوز فقیر" پیوسته در درگاه تو می ماند و ترانه ی ستایش تو را می خواند.((تی.ال.واسوانی))*زهره*parandeh2*

دوشنبه 13/4/1390 - 20:6

(( خدایا ! )) اگر می خواهی بخشی از این دنیا را به من ببخشی" آن را به کسانی اعطا کن که وجود تو را انکار می کنند. اگر می خواهی بخشی از آن دنیا را به من ببخشی" آن را به کسانی اعطا کن که نام تو را تجلیل می کنند.  برای من خود تو کافی هستی " جز تو به هیچ چیز دیگری نیاز ندارم.((تی.ال.واسوانی))*زهره*parandeh2*

دوشنبه 13/4/1390 - 20:2

* خداوند حتی کسانی که او را انکار می کنند" تامین می کند. پس آیا عاشقان خود را تامین نخواهد کرد؟ خدا نگهدار کسانی است که از او بد می گویند. پس آیا از آنانی که کلامشان لبریز از عشق است " نگهداری نخواهد کرد؟ از آن هنگام که خدا را شناختم" از آدمیان روی گرداندم و به او روی کرده ام که یگانه بخشنده است.*((تی.ال.واسوانی))*زهره*parandeh2*

دوشنبه 13/4/1390 - 19:55

"" اين باغ غير داغ عزيزان گلي نداشت/ خوشبخت آن پرنده کزين جا پريد و رفت""زهره""parandeh2""

چهارشنبه 1/4/1390 - 16:58

"" آمدي با تاب گيسو تا که بي تابم کني/زلف را يکسو زدي تا غرق مهتابم کني/آتش از برق نگاهت ريختي بر جان من/ خواستي تا در ميان شعله ها آبم کني""زهره""parandeh2""

چهارشنبه 1/4/1390 - 16:56

""از شوق دوصد بوسه زنم بر دهن خويش/هر گاه که نام تو بر آيد بزبانم""زهره""parandeh2""

چهارشنبه 1/4/1390 - 16:52

""آنچنان با ياد نامت برده ام خود را ز ياد/ کز فراموشي نمي آيد بيادم نام خويش""زهره""parandeh2""

چهارشنبه 1/4/1390 - 16:50

"" از تو نماند تاب جدايي دگر مرا/ بهر خدا  مرو سفر يا ببر مرا""زهره""parandeh2""

چهارشنبه 1/4/1390 - 16:46
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته