• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 1920
تعداد نظرات : 2105
زمان آخرین مطلب : 3308روز قبل

""به روزگار پرهيز و خاموشي است که دوست از دشمن شناخته مي شود.""((امام حسين (ع) ))""زهره""parandeh2""

دوشنبه 6/4/1390 - 20:42

* وقتي ازدواجي بدون عشق سر گيرد يقينا عشقي بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.*بنيامين فرانکلين*زهره*parandeh2*

دوشنبه 6/4/1390 - 20:38

*آيا جوينده ي عشق هستيد؟ پس بياموزيد که فروتن باشيد. عشق مانند آب جوياي زمين هاي پست است.*جي.پي.واسواني*زهره*parandeh2*

يکشنبه 5/4/1390 - 18:56

*منتظر نشويد تا ديگران به شما عشق بورزند"بلکه نخست شما بايد به آنها عشق بورزيد.*جي.پي.واسواني*زهره*parandeh2*

يکشنبه 5/4/1390 - 18:54

*عشق واقعي" ايثار است . با دادن  ونه ستاندن" با از دست دادن و نه به دست آوردن"با رها کردن و نه با تملک است که عشق مي ورزيم.*جي.پي.واسواني*زهره*parandeh2*

يکشنبه 5/4/1390 - 18:50

*شگفت انگيزترين نکته در مورد عشق آن است که هر چه بيشتر عشق بورزيد" نيروي عشق ورزيدن در شما بيشتر مي شود.*جي.پي.واسواني*زهره*parandeh2*

يکشنبه 5/4/1390 - 18:48

*انسان در جست و جوي شادي به دنبال سايه هاي گذراي لذت" اقتدار و مالکيت مي رود. حال آن که شادي حقيقي در عشق ورزيدن و دريافت کردن عشق نهفته است.*جي.پي.واسواني*زهره*parandeh2*

يکشنبه 5/4/1390 - 18:43

*عاشقان حقيقي بشريت چه کساني هستند؟* کساني که خود را فراموش مي کنند و آفتاب عشق را به زندگي ديگران مي تابانند.*جي.پي.واسواني*زهره*parandeh2*

يکشنبه 5/4/1390 - 18:41

***از پريدنهاي رنگ و از تپيدنهاي دل*** عاشق بيچاره هر جاهست رسوا ميشود***سالک يزدي***زهره***parandeh2***

شنبه 4/4/1390 - 18:46

***اي آمده گريان تو و خندان همه کس !***وز آمدن تو گشته شادان همه کس !***امروز "چنان باش که فردا چو روي-***خندان تو برون روي و گريان همه کس ***اوحدي مراغه اي***زهره***parandeh2***

شنبه 4/4/1390 - 18:37
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته