• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 1920
تعداد نظرات : 2105
زمان آخرین مطلب : 3315روز قبل

آیا میدانید رسول خدا (ص) مردم عالم را بر چهار نوع میدانند؟

سخی" کریم"بخیل"لئیم".

اما سخی " کسی که می خورد و عطا میکند.

کریم نمی خورد و عطا میکند.

بخیل" می خورد و عطا نمیکند.

لئیم"نه می خورد و نه عطا می کند.

" زهره"parandeh2"

دوشنبه 31/5/1390 - 15:10

به جای آنکه مرتب به گذشته برگردید و گذشته را تکرار کنید بکوشید از آن درسی بیاموزید.

زهره

parandeh2

جمعه 28/5/1390 - 18:26

(( ای عابد ! ))

بدان که زندگی رنج است.

رنج از ظلمت خواسته ها بر می آید

و خرد همانا گذشتن از خواسته هاست.

پس بدون وابستگی کارهایت را به انجام رسان.

راه عشق را بپیما

و به کسانی که تنها و تهیدست هستند

و در این دنیای اشک و رنج

یاری و مرهمی می طلبند

دست کمک بگشا.

//تی.ال.واسوانی//

//زهره//parandeh2//

جمعه 21/5/1390 - 17:7

((( خدایا ! )))

"" به گناهانم ننگر و خطاهایم را فرو گذار. ""

((( معبودم ! )))

"" با من رحیم باش .""

"" با درمانده ای که به درگاه تو پناه آورده است. ""

(تی.ال.واسوانی)

(زهره)

(parandeh2)

دوشنبه 10/5/1390 - 16:5

""آیا میدانید چه چیز عمر را طولانی می کند؟ ""

1-خشنود کردن پدر و مادر

2-احترام و بزرگ داشتن پیران

3-صله رحم

4-خود داری از بریدن درختان تر" مگر در مواقع ناچاری

5-وضوی کامل گرفتن

6-حفظ صحت

7-خوش رفتاری با مردم

8-خوبی و احسان به مردم

9-خوش رفتاری با همسایه

"" زهره""parandeh2""

جمعه 7/5/1390 - 15:1

""آیا میدانید همه پیامبران شغلهای دیگری هم داشتند؟""

به بعضی از آنها اشاره می شود.

حضرت آدم (ع) زارع بود. حضرت نوح نجار بود. ادریس خیاط بود. صالح تاجر بود. داوود زره ساز بود. سلیمان زنبیل درست می کرد. و حضرت موسی (ع) و حضرت شعیب (ع) و حضرت محمد (ص) شبانی می کردند.

"" زهره""parandeh2""

جمعه 7/5/1390 - 14:49

(( اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب. ))

(( مردم را مودبانه صدا بزنید تا پاسخ مودبانه بگیرید. ))

(( از فرموده های حضرت علی (ع) ))

(( زهره ))

((parandeh2 ))

دوشنبه 3/5/1390 - 14:6

(( الصدق اقوی دعائم الایمان ))

(( راستگویی " نیرومندترین ستون ایمان است. ))

(( از فرموده های حضرت علی (ع) ))

(( زهره ))

((parandeh2))

يکشنبه 2/5/1390 - 19:27

(( خیر المعروف ستره. ))

(( خیر بودن کار نیک در پنهان بودن آن است. ))

(( از فرموده های حضرت علی (ع) ))

(( زهره ))

((parandeh2))

پنج شنبه 30/4/1390 - 17:52

(( شر الناس من یری انه خیرهم. ))

(( بدترین مردم کسی است که خود را بهتر از دیگران ببیند. ))

(( از فرموده های حضرت علی (ع) ))

(( زهره ))

((parandeh2))

چهارشنبه 29/4/1390 - 17:36
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته