تعداد مطالب : 1673
تعداد نظرات : 1254
زمان آخرین مطلب : 1062روز قبل

((همراه جماعت است باری))

وحدت زكلام حــق نمایان/        فرضی شده راه هر مسلمان/

تا راست شود همه طریقت/      وحدت به صفاست راه عزت/

حبل احـدی كلید این كار/        بگشوده هــــزار راه دشوار/

گر بار به نخل ،شـد میسر/        از وحدت آب خاک بر تر/

در جنگ و به راه کار نیکو/     وحدت به صفا شود شکرخو/

مهر است کلام حق هویدا/        از وحدت مهـر گشته بر پا/

هرفتنه زماشود به حق دور/       با مهر کلام همـدلی جــور/

تنهائی دل کجـــا صفائی/          بی مهر کجــا رسد صدائی/

پیروز اگر شده سپـاهی/            گر خانه رسیده بـی پناهی/

همراه جمـاعت است باری/       وحدت چو کلید ره گشائی/

شاعر: منصور مقدم/

دوشنبه 22/9/1395 - 17:47

خواندن از بشارت احمد گل سعادت

درهرکتاب وهرقوم ازاحمد است روایت

هم درزمین نبی یارهم آسمان دلدار

دادند بــــر رسالت صد ها گواه شهادت

فی البداهه: منصور مقدم 22/9/1395

دوشنبه 22/9/1395 - 17:14
((تولد نبی ))
شمیم بـوی عطــر دلبر آید

نسیم از کوی باب کوثر آید

قدم گل می گذر ملک آدم

ولایت پیشه یار حید ر آید
__________________________
((وصفی از رسول (ص) ))
آنکه ازسدره گذر کرد و همه علم بدید

احمــد ی مختـار نــام است حق رسید

در شب معراج همدل جبرئیل هم علی

وعده هاازحق شنیدومسلمین داده نوید

فی البداهه : منصور مقدم 21/9/1395

يکشنبه 21/9/1395 - 18:0

(( مسافرت بدور از خطر ))

جـــاده آرام است ، بــدور از هــر خطـر

گر کنی قانون سرعت را رعایت ای بشر

عقل راسرلوحه کن تا زندگی دورازخطر

هرکسی گر آمر خود دور گشته درد سر

فی البداهه: منصور مقدم 20/9/1395

شنبه 20/9/1395 - 17:2

سامرا مأوی گرفتی ای امام انس جان

تسلیت گویم شهـــادت را امام مهربان

آسمانی شدامام از نسل زهرای بتول

منتقم آقا بیا جانهـــا ستان از دشمنان

فی البداهه: منصور مقدم 18/9/1395

پنج شنبه 18/9/1395 - 11:35

 دل اگرهمراه باحق داری بدان شـادی جوان

زندگی  گر گل بخواهی ای جوان قرآن بدان

نسیت بهتر از کتاب حــق در این دیر خراب 

 زندگی را شاد کن با دل همی قرآن بخوان 

فی البداهه: منصور مقدم 17/9/1395

 

 

چهارشنبه 17/9/1395 - 13:4

حرف قرآن راغنیمت دان نماشوری به کار

گر سعــادت طالبی گر قــدر دانــی انتــــظار

مشورت با گل نما خوشبو نما شهر و دیار

این بدان شوری قوی دار و به دل امیدوار

فی البداهه: منصور مقدم 13/9/1395

شنبه 13/9/1395 - 18:48

آروزی دیدن رویت یقین در دل بود یارا یقین

آرزو دارم ببینم روی ماهت ای عــزیز نازنین

من خودم مــانع تراشیــدم به نفســـم هر زمان

ورنه پیدائی چوخورشیدی و رو گل مه جبین

فی البداهه: منصور مقدم 11/9/1395

پنج شنبه 11/9/1395 - 13:2

کاشکی درد بشر با تربیت گردد قرین

کاشکی کار همه زیباشود پاک ومتین

کاشکی اهل هنر بادل هنرکنندی کنند

تا به پاگردد به دنیا محفلی زیبا وزین

فی البداهه: منصور مقدم 10/9/1395

 

چهارشنبه 10/9/1395 - 18:53

شهادت امام رضا (ع)را به همه شعیان آن حضرت تسلیت عرض می نمایم .

سلطان سخـا و کــرم جـود رضا جان

گل معرفتت همچـو علی ساجد رحمان

اقا کرمی کن به ضعیفــان همه دوران

تابهرادب خدمتت آقابرسندشاه خراسان

فی البداهه: منصور مقدم 9/9/1395

سه شنبه 9/9/1395 - 16:32