تعداد مطالب : 1673
تعداد نظرات : 1254
زمان آخرین مطلب : 1064روز قبل

مضطرب تنها دل زاریم،شمس وماه تاب

شیعـــه مظلــوم است بیا دُرخـــوشـــاب

العجل با دل دعا با نــدبه می خــواند بیا

عمر ما بگذشت بیا آقا نگــر حال خراب

فی البداهه: منصور مقدم 1/11/1395

جمعه 1/11/1395 - 12:2

در میان شعله ها جـان داد ی از بهر شرف

غیرتت ومردانه بودوعاشقانه خوش هدف

فکرخدمت در دل وباعشق کردی بذل جان

آفرین بر همتت جانا شهیـــدی جان به کف

فی البداهه: منصورمقدم جونقانی 30/10/1395

یاد وخاطرجان بر کفان آتش نشانی را گرامی می داریم

پنج شنبه 30/10/1395 - 16:32

رو چو بر درگاه حق آری یقیـن دارد صفا

سجده کن با حق سخن گو از نیازت با خدا

هر نمازاست مدرکی بربندگی در کل عمر

هرنمازبا دل بخوان همچون علی مرتضی

فی البداهه: منصور مقدم 28/10/1395

سه شنبه 28/10/1395 - 17:57

مروز یکی از دغدغه ها بشر در کل دنیا همین فضای مجازی است . که باید دانایان این علم به مابقی مردم آموزش های لازم را بدهند تا از آسیب های جدی این فضا در امان باشند.

ای که می دانی خطــر را دور کــن از ایـن فضا

مردم نیکوصفت صاحب سخن رادور کن درد و بلا

گر چه امروز است عجین این زندگی با این فضا

لیک باید علم دانست و همی دوری نمــود راه جدا

فی البداهه: منصور مقدم 27/10/1395

دوشنبه 27/10/1395 - 15:30

پیشه ی هرکس بود نوعی هنر در هرمکان

لیک نوع شغــل دارد فرق ای صاحب بیان

نیست آسان کل مهنة هر کجا در این جهان

گر چه بعضی راحت و دگر بود قدری گران

فی البداهه: منصور مقدم 26/10/1395

مهنة = شغل

گران = سنگین و سخت

 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:28

عفو اغماض صحیح سازد همی شاد وزین

زندگی نیکو کنـــد هـــر بخششی زیبــا متین

مرد و زن گربا درایت همدلی کردازنخست

بی گمان مغشوش نی،گل زندگی بینی یقین

فی البداهه: منصور مقدم 25/10/1395

شنبه 25/10/1395 - 15:11

هر پیش آید خــوش آید گل بیا اهل صفا

اندک مانده زعمر انتظاریم منتظر بهرخدا

جمعه نزدیک است ماجمله نشسته منتظر

العجل آقا بیابا دل بخوانیم الفرج گاه دعا

فی البداهه: منصور مقدم 23/10/1395

جمعه 24/10/1395 - 15:46

آنکه دائم در نماز است بی نیاز

با خدا گوید همــه مهرش نماز

با دل ار گــــوید خدا ماند یقین

زنده ماند این نماز و مانده راز

فی البداهه: منصور مقدم 23/10/1395

پنج شنبه 23/10/1395 - 11:24

معــرفت بایـــد که بشناسینم گــوهـر را فتی

گوهر معصــومه معصـــوم است مانند رضا

دخترعبد خدا اعمال وی چــون زینب است

کن توسل مرهمی خواه بادلت برخوان دعا

فی البداهه: منصور مقدم 22/10/1395

چهارشنبه 22/10/1395 - 13:15

السلام علیکِ یا بنت رسول الله یا حضرت معصومه(س)

پاره ی تن از رســـول است و نمونه از بتول

حضرت معصومه بضعة از بتول و از رسول

مظهر مهر و صفا بحــر کـــــرامت چون نبی

عین زهراء زهره معصومه بود نورش شمول

فی البداهه: منصور مقدم 21/10/1395

 

سه شنبه 21/10/1395 - 13:37