تعداد مطالب : 1673
تعداد نظرات : 1254
زمان آخرین مطلب : 1064روز قبل

 ضمن تبریک  دو میلاد خجسته شعر زیر تقدیم به مادران فداکار ایران اسلامی .

از دست کسی هیچ نیاید که کند مدح مرامت

مادر تو فرشته ای به هر گفت وکلامت

ای مادر مهربان نیکو که چو ماهی

خواهم ز خدا شوی همیشه به سلامت

فی البداهه منصور مقدم

سه شنبه 4/4/1387 - 12:37

آن روز که زهرا به جهان پای نهاد

خوشبو شده هر گل که ببینی در باد

همه بیت رسول و هم یقین بیت امام

خورشید درخشید و ملائک همه شاد

فی البداهه منصور مقدم

دوشنبه 3/4/1387 - 10:21
((شعرآب))آب را می بینم كه شده گِل همه جایاد آن شاعر شیرین سخنم  كه چنین گفت زمهر  (آب را گل نكنید.)خوب اجرا شده این امریقین!قهرایام به دل دیدچنین دادپیام . سخنش منبع سری ستبخوانید چو آبای جوانا ن بود این پند گران قدر این گهر نایاب بدانید زجانهمه با همت عالی قدمی برداریدقطره ها جمع و سپس دریایندسد بسازید به مژگان یارانكه سبو خشك لب است همه با آب شویمآب چون نیست یقیناً همه بی تاب شویمگرد این دایره هم آب روان نیست مدامپس بجوید همین آب .كه زما دور نگردد به شتاب                              شعر از منصور مقدم
يکشنبه 2/4/1387 - 11:37