تعداد مطالب : 55
تعداد نظرات : 43
زمان آخرین مطلب : 3003روز قبل

گاه حقيقت زندگي رابه شاخه رؤيا مي آويزم وآن گاه ازجدال پنهاني اين دو، انگشت حيرت به دهان مي برم ونمي دانم اين دو هرگزبه خشنودي ديگري قناعت نمي كنند و فراموش مي كنند كه وجود يكي به معناي شكست ديگري است.

گاه،آن گونه خود را در پس كوچه هاي غفلت جا مي گذارم كه فرصت نمي كنم بينديشم ودريابم به آينده كه رسيدم تهي ترازليوان محتاج به اب خواهيم بود.

گاه دست نوراني خورشيد را از پشت برج بلند شهرقطع مي كنيم واحمقانه،تولد تكه فلزي را جشن مي گيريم .

گاه با تكه سنگي ظاهرا ناقابل اشيان كبوتري را ويران مي كنم تا به افتخاراتم وسعت دهم و هيچ نمي انديشم كه اين كبوتردر بيكران هستي به چند تكه چوب خشك وقوت روزش قناعت مي كند.

پنج شنبه 29/6/1386 - 21:47

درمعناي(سحر)آورده اند كه وقت آخر شب و زمان پيش ازصبح است وبرخي شارحان نوشته اند كه سحرسپيدي است كه بالاي سياهي باشد و يا سپيدي است كه به سياهي برآيد. سحرگاهان ماه مبارك رمضان ازآنجا كه نقطه آغازي است براي شروع روزي،همراه با ستيزبا هواهاي نفساني و خودسازي اهميت بسيار بالايي دارد. نشستن بر سرسفره سحري با آداب و تشريفات خاصي همراه و بسياردل انگيزوروح نوازاست،بخصوص اين لحظات براي كودكان و نوجوانان بسيارزيبا وخاطره انگيز است ورايحه دلپذيررحمت بي انتهاي ايزد منان در چنين فضايي ملكوتي انكارناپذيراست.اذان صبح هنگامه امساك است وسپس نمازونيايش به درگاه معبود،ودر روايات آمده است كه اين لحظات بهترين اوقات براي مستجاب شدن دعاهاي خيراست ودرهاي اسمان دراين اوقات به روي بندگان صالح ومؤمن بازمي شود وباران رحمت الهي به زمين نازل مي گردد.

پنج شنبه 29/6/1386 - 21:45

درازل پرتو حسنت

زتجلي دم  زد

عشق  پيدا شد و

 اتش به همه

عالم زد

چهارشنبه 28/6/1386 - 17:57

زندگي مثل شطرنج است اگر بد بازي كني  ميگن بازي بلد نيست اگرخوب بازي كني همه مي خواهند شكستت دهند

چهارشنبه 28/6/1386 - 17:52

انسان هايي كه ازعشق الهي سرشارند هرجا كه حضور يابند افراد پيرامون خود را درپرتو نيروي اسماني كه همان:

عشق

      دوستي

             تندرستي

                     اعتدال

                          و ارامش است

                                          فرو مي برند.

دوشنبه 26/6/1386 - 19:52

حتي در دشوارترين شرايط زندگي بايد به خاطر داشته باشيم كه چيزي در درون ما هست كه ما را زنده نگه مي دارد_نيروي حيات_كه ما را اعتلا مي بخشد. به ما نيروي حيات مي دهد و گاه از ورطه نوميدي نجاتمان مي دهد روحانيت ومصنويت بدون عشق به زندگي وجود خارجي ندارد ***«ناتانيل براندن»

به قول شاعر كه مي گويد:

زندگي زيباست اي زيبا پسند

                     زنده انديشان به زيبايي رسند

ان چنان زيباست اين بي بازگشت

                         كزبرايش مي توان از جان گذشت

دوشنبه 26/6/1386 - 19:49

*به سه چيزبايد ايمان داشت: توحيد، رسالت، قيامت

*به سه چيزبايد احترام داشت: والدين، قانون، استاد

*سه چيزراحاصل بايد داشت: علم، اخلاق ،شرافت

دوشنبه 26/6/1386 - 19:45

صداقت 

مي توان صاف وساده بود، مثل ابربهاري

مي توان عاشق بود ، مثل شقايق هاي سرخ دشتهاي بي انتها

مي توان صادق بود، مثل معصوميت ونگاه بي گناه يك كودك

مي توان با گذشت بود، مثل اسمان بي كران

مي توان كينه ها را به دريا سپرد و بي ريا بود، مثل اشعار حافظ

دوشنبه 26/6/1386 - 19:41

روزه در قران كريم » صوم» ناميده مي شود. اين لغت درمعنا امساك و خود داري از هر فعلي است و دراصطلاح فقهي به مجموع امساك هاي خاص اطلاق مي گردد كه در زمان معيني واقع شود.

نظر يادتون نره.......

دوشنبه 26/6/1386 - 17:45

كافراگر عاشق شود بي برده مومن مي شود

چيزي شبيه معجزه با عشق ممكن مي شود

 

دوشنبه 26/6/1386 - 17:30